image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od 30 kwietnia do 20 maja trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza”.

Konsultacje skierowane są do mieszkańców miasta oraz organizacji pozarządowych i obejmują swoim obszarem Gminę Dąbrowa Górnicza.

Konsultacje prowadzone będą w następujących formach:

  • Zbierania pisemnych/elektronicznych uwag mieszkańców:

– Pisemnie na adres: Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul.Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem „konsultacje społeczne”,

– Elektronicznie na adres konsultacje@dabrowa-gornicza.pl

  • Przekazania Programu organizacjom pozarządowym działającym w sferze związanej z ochroną środowiska i wspierania problematyki bezdomności zwierząt celem uzyskania ewentualnych uwag bądź rekomendacji do Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji można znaleźć tutaj.

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza