image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od 19 maja do 20 lipca br. trwać będą konsultacje projektu aktualizacji dokumentu: Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja – 2020 r.). Obejmują cały obszar Dąbrowy Górniczej. Do zgłaszania uwag i opinii zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne miasta, wszystkich, którzy zgłosili do programu planowane do realizacji projekty oraz tych, którzy zainteresowani są ich zgłoszeniem.

Konsultacje prowadzone będą w 3 etapach, według następującego harmonogramu:

I  ETAP: 19  maja  2020 r.  –  5 czerwca 2020 r.

1. konsultacje pisemne: zbieranie uwag  i opinii do projektu aktualizacji dokumentu: Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022  z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag:
– uwagi i opinie można przesyłać pocztą elektroniczną na adres konsultacje@dg.pl  lub pocztą tradycyjną na adres:  Centrum Aktywności Obywatelskiej, Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza;

2.  spotkania online:
a) 21 maja (godz. 16.00 – 18.00): Co chcemy zmienić w Programie Rewitalizacji? – prezentacja zmian wprowadzonych do projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji,

W czwartek o 16.00 zapraszamy na spotkanie z  dr Adamem Polko, z pomocą którego tworzyliśmy i aktualizujemy  program.  Przedstawimy  zmiany, które proponujemy wprowadzić w treści  programu. 
Wydarzenie na  profilu: Rewitalizujemy Dąbrowa Górnicza

b) 28 maja (godz. 16.00 – 18.00): Poznaj nowe projekty zgłoszone do Programu Rewitalizacji  – prezentacja nowych projektów włączonych do projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji,
c) 2 czerwca  (godz. 14.00 – 16.00): Dlaczego warto mieć aktualny projekt w Programie Rewitalizacji? – spotkanie dedykowane przedsiębiorcom (m.in.  pożyczka rewitalizacyjna).

Zainteresowanych udziałem w spotkaniach, prosimy o skorzystanie z linku  dostępnego na stronie internetowej w dniu spotkania (informacja  pod nr tel. 32 295 68 85).

3. konsultacje telefoniczne: dyżury w dniach 19 i 27 maja oraz 2 czerwca  (godz. 10.00 – 12.00), tel.: 32 295 68 85.

II  ETAP: 8 czerwca 2020 r. –  12 lipca 2020 r.

Opiniowanie projektu aktualizacji dokumentu z instytucjami wskazanymi przepisami prawa.

III  ETAP:  13 lipca 2020 r.  – 20 lipca 2020 r.

1. spotkania online:
a) 16  lipca (godz. 16.00 – 18.00): Jakie uwagi zgłoszone zostały do Programu Rewitalizacji?
b) 20  lipca ( 14.00 – 16.00): Prezentacja projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja – 2020 r.) oraz dalszych planowanych działań;

2. konsultacje pisemne: zbieranie uwag  i opinii do projektu aktualizacji dokumentu: Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag –  uwagi i opinie można przesyłać pocztą elektroniczną na adres konsultacje@dg.pl  lub pocztą tradycyjną na adres:  Centrum Aktywności Obywatelskiej, Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a, 41-300 Dąbrowa Górnicza;

3. konsultacje telefoniczne: dyżury w dniach  14 i 17  lipca  (godz. 10.00 – 12.00), tel.: 32 295 68 85.

Szczegóły konsultacji: >>>BIP<<<

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza