image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dofinansuje najważniejsze inwestycje, które wpisują się w projekt budowy Kolei Metropolitalnej. Zgromadzenie GZM podjęło uchwałę, na podstawie której kwotą 10 mln złotych dofinansowana zostanie inwestycja w Dąbrowie Górniczej. Ponadto Metropolia razem z gminami i miastami zamierza zgłosić projekty do Programu „Kolej+”.

W centrum Dąbrowy Górniczej przebudowana zostanie infrastruktura drogowa i kolejowa. Inwestycja zostanie przeprowadzona pod kątem powstania Kolei Metropolitalnej i budowy dodatkowej pary torów, tylko dla pociągów aglomeracyjnych. Ponadto pasażerowie będą mogli korzystać też z centrum przesiadkowego.

Na realizację tej inwestycji Metropolia przeznaczy w tym roku 10 mln zł. W Wieloletnim Planie Finansowym na przyszły rok kwota dofinansowania przewiduje kolejne 16 mln zł.

Metropolia wraz z gminami i miastami zamierza również zgłosić kilka projektów inwestycyjnych w ramach Programu „Kolej+”. Zgodnie z jego założeniami inwestycje mogą zostać dofinansowane z budżetu państwa nawet w 85%. Pozostałe 15% kosztów muszą pokryć jednostki samorządu terytorialnego. GZM jest gotowa wspomóc finansowo gminy i miasta w tym zakresie.

– Jesteśmy po spotkaniu informacyjnym z gminami. Opracowaliśmy razem z ekspertami wstępny harmonogram wspólnych działań z gminami i miastami Metropolii. Przed nami kolejne spotkania, na których będzie rozmawiać o wybranych projektach – tłumaczy Grzegorz Kwitek, członek Zarządu GZM.

– Mam nadzieję, że finalnie do spółki PKP PLK S.A., która prowadzi nabór wniosków trafi kilka projektów inwestycyjnych, wpisujących się w plany budowy Kolei Metropolitalnej – dodaje.

Głównym celem programu Kolej+ jest uzyskanie lub usprawnienie połączenia miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim. Projekty muszą zostać przesłane do PKP PLK  S.A. do 26 sierpnia br. Następnie zostaną one ocenione pod względem merytorycznym przez zarządcę infrastruktury. W II etapie wnioskodawcy opracują wstępne studia planistyczno-prognostyczne dla projektów, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez PKP PLK S.A. Najpóźniej w lutym 2022 roku będą znane projekty, zakwalifikowane do dofinansowania, a ich realizacja ma zakończyć się do grudnia 2028 roku.