image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W lipcu zakończono prace remontowe związane z przebudową drogi powiatowej na ulicy Zagłębiowskiej w Siewierzu. Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 4706 S – ul. Krakowska i ul. Zagłębiowska w Siewierzu – etap I” zrealizowana została przez powiat będziński.

Całkowita wartość prac wyniosła 2.602.837,41 zł, w tym 60% pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.561.702,00 zł. Zadanie zostało współfinansowane przez samorząd Gminy Siewierz kosztem 520.567,70 zł.
W wyniku przebudowy wykonana została nowa konstrukcja drogi wraz z nawierzchnią mineralnobitumiczną. Szerokość jezdni została ujednolicona do 6 metrów na odcinku 1,8 kilometra. Inwestycja obejmowała również budowę obustronnych poboczy gruntowych z destruktu asfaltowego o szerokości 1 metra. Na trzech przystankach autobusowych pojawiła się nowa nawierzchnia z kostki betonowej. Wykonane zostało też oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto odwtorzone zostały rowy odwadniające od ul. Młyńskiej do granicy z Dąbrową Górniczą.


Dzięki oszczędnościom zlecono dodatkowo wykonanie nowej nawierzchni i poboczy na odcinku ulicy Krakowskiej. Całkowity koszt prac dodatkowych wyniósł 300.000,00 zł, z czego udział Gminy Siewierz wyniósł 150.000,00 zł.
Ulica Zagłębiowska stanowi bezpośrednie połączenie Siewierza z Dąbrową Górniczą oraz z terenami rekreacyjnymi przy zbiornikach wodnych Pogoria III i Kuźnica Warężyńska (Pogoria IV). Przebudowany odcinek przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Źródło: UM Siewierz