image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w całym kraju lawinowo rosną opłaty za wywóz odpadów. Drożej będzie także w Gliwicach. Na czwartkowej sesji miejscy radni przyjęli uchwałę, zgodnie z którą stawki dla większości mieszkańców wzrosną o ok. 50%. Uchwała ma obowiązywać od 1  października. Za tę cenę gliwiczanie otrzymają jednak lepszą usługę niż mieszkańcy sąsiednich miejscowości.

W następstwie przeprowadzonego przez miasto przetargu, przez kolejne dwa lata za odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gliwicach będzie odpowiadać Remondis. Firma wyceniła swoją ofertę na 84 mln zł. W związku z koniecznością stosowania narzuconych przez prawo norm znacząco wzrosną również koszty składowania śmieci oraz prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Niestety,  zgodnie z obowiązującymi przepisami, całkowity koszt systemu musi zostać pokryty opłatami zebranymi od mieszkańców.

LEPIEJ ZA MNIEJ

Stawki opłat muszą zatem zostać podniesione. Zgodnie z uchwałą będzie to wzrost o ok. 50 % dla lokali o powierzchni do 90 m2 oraz ok. 30% za powierzchnie powyżej90 m2. Zmiany stawek szczegółowo opisywaliśmy >>>TUTAJ<<<

Jednak na tle okolicznych miejscowości Gliwice wypadają korzystnie. Jak można zauważyć na zamieszczonej niżej grafice, w niektórych gminach odpady segregowane z zabudowy jednorodzinnej są odbierane tylko raz w miesiącu, a wielkogabarytowe tylko dwa razy w roku. W naszym mieście gabaryty (zgodnie z wnioskiem miejskich radnych) i odpady segregowane z zabudowy jednorodzinnej odbierane są od mieszkańców co dwa tygodnie. Gliwiczanie mają także zapewnione bezpłatne mycie  pojemników, które sądostarczane przez firmę w ramach usługi. Warto zauważyć, że stawki we wskazanych miejscowościach są wysokie – w Sośnicowicach 4-osobowa rodzina płaci za wywóz śmieci104 zł miesięcznie, a w Zbrosławicach – 120 zł.4-os. gliwicka rodzina będzie po podwyżce płacić63,00 zł miesięcznie, jeżeli mieszka w lokaluo powierzchni 60 m², a 86,70 zł – jeżeli mieszkanie/ dom ma powierzchnię 90 m².

tabela przedstawiające różnice w usłudze pomiędzy gminami ościennymi

ZNIŻKI NIE TYLKO DLA SENIORÓW

– Żaden system nie jest idealny. Nasz jest finansowo korzystniejszy dla rodzin z dziećmi, zwłaszcza tych mieszkających w mniejszych lokalach, większe koszty na osobę ponoszą jednak osoby samotne mieszkające w dużych mieszkaniach. Problem dotyczy głównie osób
starszych, z niskimi dochodami, mogą one jednak liczyć na wsparcie w ramach miejskiego programu osłonowego
 – mówi Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic odpowiedzialny m.in. za gospodarkę odpadami.

Osoby, które ukończyły 60. rok życia i mieszkają w mieszkaniu o powierzchni co najmniej 45,5 m2 oraz dysponują miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 2804 zł netto dla osoby samotnej lub 2112 zł netto na osobę w rodzinie mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 50% opłaty za odpady.

Rozpatrywaniem wniosków w tej sprawie i wypłacaniem świadczeń zajmuje się gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej (szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie opsgliwice.pl).

Częściowe zwolnienie z opłaty za odbiór śmieci będzie również przysługiwać właścicielom nieruchomości jednorodzinnych, kompostującym bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie, w kwocie 6 zł od stawki opłaty ustalonej dla danej nieruchomości, będzie obowiązywać od 1 października br., gdy wejdą w życie nowe stawki. Warunkiem jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej informację o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Więcej informacji na temat zniżki oraz zasad kompostowania można uzyskać w Wydziale Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, pod nr tel. 32/238-54-22 lub e-mailowo uk@um.gliwice.pl. Odpowiedzi na pytania związane z wypełnieniem deklaracji o wysokości opłaty udzieli Wydział Podatków i Opłat UM
(tel. 32/238-54-47, e-mail: po@um.gliwice.pl).

DUŻY MOŻE WIĘCEJ

W trwającej dyskusji na temat organizacji gliwickiego systemu gospodarki odpadami powtarza się postulat podzielenia miasta na sektory, co ma spowodować, że w przetargach będą mogły wziąć udział także mniejsze firmy. – Sąsiadujące z Gliwicami miasta nie zdecydowały
się na takie podejście, zapewne dlatego, że – jak pokazują doświadczenia innych polskich gmin – w praktyce się ono nie sprawdza
 – wskazuje Mariusz Śpiewok. – Np. w Bydgoszczy podział na sektory i dopuszczenie różnych wykonawców skutkowało znaczącymi różnicami w jakości usług świadczonych w różnych częściach miasta. Co więcej, jeden z wykonawców okazał się nierzetelny, co spowodowało paraliż w jednym z sektorów miasta w zakresie płynności gospodarowania odpadami, a tym samym ogólne zagrożenie sanitarne.

Przepisy prawa określające warunki przetargowe często powodują, że nawet w niewielkich gminach małe i lokalne firmy nie mają możliwości wzięcia udziału  w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów, ponieważ nie spełniają ustawowych wymogów. – Nie mają wymaganych referencji, odpowiedniego sprzętu, zabezpieczenia finansowego ani możliwości zagospodarowania odebranych odpadów na instalacjach  przetwarzania odpadów komunalnych. Śledząc postępowania przetargowe w mniejszych gminach, można zauważyć, że niewielkie firmy nie „walczą” o takie rynki i choć teoretycznie mogłyby wystartować w przetargu, nie składają ofert. Zdarza się jednak, że mniejsza firma  świadczy tego typu usługi jako podwykonawca większego podmiotu, który wygrał przetarg. Analogiczna sytuacja zapewne miałaby miejsce w przypadku sztucznie utworzonych rejonów większego miasta – mówi Mariola Pendziałek, naczelnik Wydziału Usług  Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
(uk/ap)

Źródło: UM Gliwice