image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Drodzy mieszkańcy gminy Bojszowy!

Mając na uwadze ubiegłoroczną plagę komarów już w miesiącu maju wspólnie z radnymi podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu zabiegów biologicznego odkomarzania terenów naszej Gminy w celu obniżenia uciążliwości niechcianych insektów. Wybraliśmy metodę, która polega na stałym monitorowaniu w okresie od 25 maja do 31 sierpnia ok. 10 ha podmokłych terenów (obszary zalewowe i rowy ze stojącą wodą) i wykonaniu stosownych zabiegów. Jest to skuteczna forma zwalczania komarów już w pierwszym, drugim i trzecim stadium ich rozwoju.

Niestety tegoroczna bardzo zmienna pogoda stwarza idealne warunki do intensywnego namnażania się owadów, co spowodowało podjęcie decyzji o wykonaniu dodatkowego chemicznego zabiegu odkomarzania z użyciem specjalistycznego samochodu. Wybierając miejsca takiego działania kierowałem się kryterium występowania największej aktywności komarów to jest: czy wzdłuż danej ulicy znajdują się rowy ze stojącą wodą lub czy dana ulica bezpośrednio przylega do lasu, tym działaniem objęte miały być również tereny gminne (parki, place zabaw, itp.). Decyzja spotkała się jednak z niezadowoleniem części mieszkańców.
Z jednej strony sprzeciwili się mieszkańcy terenów, które nie zostały objęte planowanym opryskiem, z drugiej strony swoje niezadowolenie okazali mieszkańcy na wykonanie zabiegu w ogóle.

W związku z powyższym chciałbym przedstawić mieszkańcom naszej Gminy powody, dla których nie będziemy wykonywać dodatkowego chemicznego zabiegu odkomarzania:

  1. Odkomarzanie chemiczne z użyciem samochodu ma bardzo ograniczony zasięg działania, ponieważ w czasie wyrzutu środka z urządzenia napotyka on szereg przeszkód w postaci płotów, wysokich krzewów i budynków co uniemożliwia jego dostęp
    do wszystkich miejsc wylęgu komarów W celu uzyskania jak największej skuteczności .jednorazowego zabiegu należałoby objąć zasięgiem obszar całej Gminy (posesje, pola, łąki, lasy, ulice) co z obiektywnych powodów jest nie możliwe.
  2. Preparat chemiczny zwalcza tylko osobniki dorosłe.
  3. W czasie zabiegu muszą być spełnione określone warunki tj. bezwietrzna i bezdeszczowa pogoda. Każdy opad deszczu po wykonanym zabiegu powoduje zmycie preparatu i jego nieskuteczność działania.
  4. Koszt jednorazowego odkomarzania terenów zurbanizowanych gminy tj. 325 ha wynosi około 35 tysięcy złotych.
  5. W ubiegłym roku część mieszkańców, wykazała niezadowolenie z uwagi na posiadanie w swoim ogrodzie upraw warzyw i owoców, które w ich ocenie, przez zabieg uległy skażeniu i nie nadawały się do spożycia.
  6. Mieszkańcy wykazują również obawy wpływu preparatu na zwierzęta domowe, owady, baseny i oczka wodne. W tym celu wystąpiłem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z prośbą o wydanie stosownej opinii.

Biorąc pod uwagę głosy i zgłaszane potrzeby naszych mieszkańców postanowiłem, że wykonamy zabieg odkomarzania wyłącznie gminnych terenów rekreacyjnych. Zabiegi będą wykonane dwukrotnie. O ich terminach poinformujemy Państwa poprzez informację na naszej stronie internetowej, profil fb oraz tablicach ogłoszeniowych.

Źródło: UG Bojszowy