image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Rozpoczęte zostały montaże ogniw fotowoltaicznych w ramach projektu pn.: „Budowa ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”.

Zakres zadania to zaprojektowanie i wykonanie 400 instalacji fotowoltaicznych, 54 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz 7 instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
Wnioski materiałowe dotyczące elementów instalacji fotowoltaicznych złożone przez Wykonawcę, po weryfikacji z Inspektorami Nadzoru Budowlanego poszczególnych branż zostały zaakceptowane. Trwa podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy przeszli pomyślnie rekrutację do projektu. Mieszkaniec jest zobowiązany do wpłaty wkładu własnego w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Po podpisaniu umowy przez mieszkańca, jego lokalizacja jest przekazywana do Wykonawcy w celu wykonania dokumentacji projektowej, która następnie jest weryfikowana przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego poszczególnych branż, po ich akceptacji projekt zostaje przekazany do realizacji.


Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2020- 2021. Wykonawca przedłożył harmonogram rzeczowo- finansowy, w którym zakłada się zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych na III i IV kwartał 2020 r. oraz I kwartał 2021 r., natomiast instalacji powietrznych pomp ciepła na I i II kwartał 2021 r.

Źródło: UM Siewierz