image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, chcących zaoferować swoje produkty do sprzedaży podczas Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego 2020. Jarmark planowany jest w terminie od 5 do 23 grudnia 2020 r.

Organizator przedsięwzięcia zapewnia:

 • zaplecze handlowe (domki handlowe o powierzchni ok. 6m2)
 • zaplecze sanitarne,
 • dekoracje świąteczne,
 • program artystyczny (w wybrane przez organizatora dni, w zależności od sytuacji epidemicznej).

Zobowiązania po stronie handlowców:

 1. jednorazowa opłata za wynajem domku handlowego w wysokości 500 zł brutto za 1 domek,
 2. opłata targowa, zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie Gliwic (Uchwała XVIII/359/2020 Rady Miasta Gliwice z 27 sierpnia 2020 roku w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej),
 3. opłata za prąd – zgodnie ze wskazaniami licznika, zainstalowanego w każdym
  z domków handlowych,
 4. prowadzenie sprzedaży ciągłej w dniach i godzinach wskazanych przez organizatora (nie będzie możliwości udostępniania domku tylko w wybrane dni lub godziny),
 5. prowadzenie sprzedaży wyłącznie w domkach zapewnianych przez organizatora
  (nie będzie możliwości ustawienia dodatkowych stoisk na Rynku),
 6. zapewnienie środków ochrony osobistej dla obsługi stoisk handlowych i klientów oraz stosowanie obowiązujących procedur sanitarnych związanych ze stanem epidemii.

Zasady naboru:

 1. preferowani będą wystawcy, którzy wcześniej nie uczestniczyli w Gliwickim Jarmarku Bożonarodzeniowym, z produktami o charakterze świątecznym,
 2. preferowany rodzaj asortymentu, który będzie oferowany podczas jarmarku: ceramika artystyczna, wyroby regionalne, ozdoby świąteczne i choinkowe, choinki, pamiątki i rękodzieło, biżuteria, artykuły spożywcze oraz wyroby garmażeryjne i gastronomiczne,
 3. organizator zastrzega sobie możliwość dokonania wyboru wystawców i odrzucenie części zgłoszeń.

Termin zgłoszenia:

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń na „Karcie zgłoszenia wystawcy” (zamieszczonej do pobrania poniżej) do 17 października 2020 r. w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Kultury i Promocji Miasta, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
 • złożenie wniosku w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Ostateczna decyzja dotycząca organizacji wydarzenia zostanie podjęta do 31 października 2020 r.

Dokumenty do pobrania >>>TUTAJ<<<.

Źródło: UM Bytom