image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Z powodu przebywania na kwarantannie wielu nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siewierzu oraz w związku z niską frekwencją dzieci w klasach 4-8, dyrektor placówki po konsultacji z organem
prowadzącym podjął decyzję o wprowadzeniu edukacji zdalnej w następujących oddziałach klasowych: 5b, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c w okresie od 15 do 19 października 2020 r.

W pozostałych oddziałach zajęcia odbywają się bez zmian i pozostają w stacjonarnym systemie nauczania.

APELUJEMY I PRZYPOMINAMY!

Do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 możne dojść wszędzie, nie tylko w szkole i przedszkolu. Zarazić możemy się w trakcie podróży, w środkach komunikacji miejskiej czy robiąc zakupy w sklepie. Istotne jest
zatem aby przestrzegać zasad higieny takich jak częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczek, przyłbic lub chust materiałowych oraz zachowywanie dystansu społecznego, aby ograniczać
rozprzestrzenianie się wirusa.

Źródło: UM Siewierz