image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla dobrze prowadzoną politykę finansową miasta. Analitycy uwzględnili pogorszenie koniunktury gospodarczej spowodowanej pandemią koronawirusa oraz obniżenie poziomu pierwszego progu podatku PIT i podwyżek nauczycieli. Uwzględniając te okoliczności, autorzy Fitch Ratingu ponownie określili Samodzielny Profil Kredytowy Miasta na poziomie „A-„; Perspektywa Stabilna.

– To bardzo dobra wiadomość dla Katowic. Ocena niezależnych ekspertów potwierdza wiarygodność stolicy woj. śląskiego i metropolii – mówi prezydent Marcin Krupa. – Tegorocznym wyzwaniem przed którym stanęły wszystkie miasta w Polsce jest walka z koronawirusem, ale też jego skutkami ekonomicznymi i gospodarczymi. W tym roku wyjątkowym wyzwaniem było planowanie budżetu na kolejne lata. Więc tym bardziej znacząca jest opinia, że Katowice utrzymują solidne wyniki budżetowe. Ma na to wpływ oczywiście lokalna gospodarka, która zdominowana jest w naszym mieście już od kilku lat przez usługi. Po raz kolejny możemy się również pochwalić jedną z najniższych stop bezrobocia w Polsce. W Katowicach utrzymuje się na poziomie 1,6% w porównaniu do 6,1% w Polsce– dodaje prezydent.

Autorzy ratingu ocenili stabilność dochodów Katowic jako „średnią”. Analitycy podkreślają, że miasto utrzymujemy wydatki operacyjne pod kontrolą: „Główne zadania Katowic nie są podatne na zmiany koniunktury gospodarczej i dotyczą głównie wydatków na oświatę, transport publiczny, gospodarkę komunalną, administrację, gospodarkę mieszkaniową, kulturę, sport oraz bezpieczeństwo publiczne. Dotyczą one także świadczeń rodzinnych, które są zlecone i finansowane z budżetu państwa. Od lat tempa wzrostu wydatków i dochodów Katowic są porównywalne […]”. Elastyczność wydatków Katowic została oceniona przez Fitch jako „mocna”. „Obligatoryjne zadania Miasta stanowią około 60% wydatków ogółem. Wydatki Katowic w porównaniu do innych polskich miast były wyższe, co wynika z polityki Miasta polegającej na świadczeniu usług o wysokim standardzie. Fitch zakłada, że w razie potrzeby Katowice mogłyby zmniejszyć wydatki operacyjne o co najmniej 10%. Dodatkowo i po zakończeniu inwestycji infrastrukturalnych w latach 2020-2021 Katowice mają zdolność zmniejszenia lub opóźnienia znacznej części wydatków majątkowych”.

– Dzięki utrzymaniu oceny ratingowej na tym samym poziomie Katowice są postrzegane jako wiarygodny i rzetelny partner biznesowy, a to niezwykle istotne dla miasta, szczególnie w okresie pandemii i walki z koronawirusem, która generuje dodatkowe wydatki w budżetach miast. Pandemia kiedyś się skończy, a wysoka ocena ratingowa daje nam szerokie możliwości w zakresie kreowania najlepszej strategii finansowej –  to w konsekwencji pozwala nam rozwijać miasto w każdym jego obszarze, zwłaszcza inwestycyjnym. W praktyce przekłada się to na coraz wyższy standard życia mieszkańców i wszystkich, którzy postrzegają Katowice jako dobre miejsce do mieszkania, pracy i rozwijania swojego biznesu. Mając na względzie stały rozwój miasta musimy dbać i zabiegać o utrzymanie wysokiej oceny ratingowej, bo to daje nam realne możliwości, by realizować te założenia – mówi Danuta Lange, skarbnik miasta Katowice, która jednocześnie wskazuje, że w raporcie zwrócono uwagę na ostrożne planowanie wydatków przez Katowice, które jest odpowiedzią na sytuację jednostek samorządu terytorialnego po zmianach przepisów prawa, które pojawiły się w ostatnich miesiącach.

Źródło: UM Katowice