image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wigilia będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Dyżur pełnić będzie Urząd Stanu Cywilnego. Z kolei w Sylwestra, 31 grudnia zostały skrócone godziny otwarcia Urzędu.

24 grudnia pracownicy Urzędu Miejskiego będą odbierać wolne za drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, wypadający w sobotę. W godz.9 -12, Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w zakresie sporządzania aktów zgonu.

31 grudnia zostały skrócone godziny otwarcia Urzędu Miejskiego. W tym dniu Urząd Miejski będzie czynny w godzinach od 7:30 do 15:30. Funkcjonować będą wszystkie wydziały.

Urząd Stanu Cywilnego również 2 stycznia 2021 r. w godz. 9 – 12 będzie pełnił dyżur w zakresie sporządzania aktów zgonu.

Przypominamy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w całym kraju, w Urzędzie Miejskim obowiązują zmienione zasady obsługi klienta. Wizyty w UM powinny odbywać się po wcześniejszym umówieniu.

Terminy można ustalić telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem kalendarza internetowego dostępnego pod adresem https://kalendarz.dg.pl

Dane kontaktowe do wydziałów Urzędu Miejskiego

 • Urząd Stanu Cywilnego

nr tel.: 32 295 68 50
Email Urzędu Stanu Cywilnego: usc@dg.pl

 • Wydział Spraw Obywatelskich

W zakresie spraw meldunkowych:
telefon kontaktowy:
32 295 68 94

W zakresie dowodów osobistych:
telefon kontaktowy:
32 295 9656

W zakresie pojazdów:
telefon kontaktowy:
32 295 67 81

W zakresie prawa jazdy oraz uprawnień:
telefon kontaktowy:
32 295 67 92 (prawa jazdy) / 32 295 69 01 (uprawnienia)

Zmiany obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów

Od 19 października realizacja spraw w Referacie Rejestracji Pojazdów Wydziału Spraw Obywatelskich odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem kalendarza do internetowego umawiania wizyt www.kalendarz.dg.pl

Informacje i wnioski dotyczące spraw komunikacyjnych znajdują się w zakładce: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5887

Warto pamiętać, że wnioski w zakresie zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów lub wyrejestrowania ich z tytułu demontażu/kradzieży należy pozostawić przed wejściem głównym budynku Urzędu Miejskiego w specjalnie przeznaczonej do tego skrzynce podawczej lub nadesłać drogą pocztową, a w przypadku zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu można bez potrzeby wychodzenia z domu nadesłać drogą elektroniczną https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

Email Wydziału Spraw Obywatelskich: obywatelski@dg.pl

 • Wydział Polityki Społecznej

Telefon kontaktowy: 32 295 68 93, 32 295 67 65
Email: wps@dg.pl

 • Wydział Podatków i Opłat

Kontakt w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego: tel.: 32 295 67 51,

tel.: 32 395 67 52 
Kontakt w sprawie opłat adiacenckich i planistycznych: tel.: 32 295 67 33

telefon kontaktowy:
32 295 67 51

Email: dmaczynska@dg.pl

 • Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów

Naczelnik Wydziału: tel. 784 077 804,  32 295 96 97, email: efudali@dg.pl  inwestor@dg.pl

Obsługa przedsiębiorców:tel. 662 138 251, 32 295 67 10 email: plelas@dg.pl

W zakresie wniosków CEIDG: tel. 32 295 67 37,  32 295 69 13,email: dczarnecka@dg.pl bkosciow@dg.pl

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:tel. 32 295 69 54, email: eperzanowska@dg.pl

Obsługa potencjalnych inwestorów, obsługa trwających procesów inwestycyjnych:

tel. 32 295 69 90, email: pzygmunt@dg.pl

tel: 32 295 96 97, email: efudali@dg.pl inwestor@dg.pl

Zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacjitel. 32 295 69 90, 32 295 68 85, email: pzygmunt@dg.pl

 • Wydział Infrastruktury Miejskiej

Naczelnik Wydziału – tel. 32 295 96 47, agrzadziel@dg.pl

Sekretariat Wydziału – tel. 32 295 68 62

Z-ca Naczelnika Wydziału – tel. 32 295 68 47,rzalas@dg.pl

Referat Dróg i Transportu – tel. 32 295 67 24, pglowacki@dg.pl

Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami – tel. 32 295 68 47, rzalas@dg.pl

Referat Zieleni i Oczyszczania – tel. 32 295 96 51, araus@dg.pl

Referat Zarządzania Energią – tel. 32 295 96 82, mmrowka@dg.pl

Każdorazowo rekomenduje się uzgadnianie telefoniczne sposobu wniesienia podania do Wydziału Infrastruktury Miejskiej pod nr tel. 32 295 68 62.

 • Wydział Ochrony Środowiska

Numer kontaktowy Wydziału Ochrony Środowiska: 32 295 67 18

Email Wydziału Ochrony Środowiska: ekologia@dg.pl

 • Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
  Centrum Aktywności Obywatelskiej

W sprawach związanych z działalnością podmiotów społecznych, wnioskami dotacyjnymi oraz zakładaniem stowarzyszeń i fundacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 668 573 952 bądź emailem cao@dg.pl.

Kontakt telefoniczny  w sprawach związanych z aktywnością obywatelską (w tym konsultacje społeczne, proces DBP 2.0 oraz budżet obywatelski) tel. 518 270 597

 • Wydział Oświaty

email: oswiata@dg.pl

tel. 32 295 68 35

 • Wydział Urbanistyki i Architektury

Na każdym piśmie dotyczącym prowadzonej przez wydział sprawie jest numer telefonu osoby prowadzącej, wobec tego w razie pytań prosimy kontaktować się z tą osobą telefonicznie, w razie jej absencji pod numerem telefonu 32 2956 867 lub 32 295 96 02
Dodatkowych informacji dotyczących trybu i sposobu załatwiania spraw udzielają pracownicy wydziału pod numerem telefonu: 32 295 96 02, email: architektura@dg.pl

 • Wydział Geodezji i Kartografii

telefon kontaktowy:

32 295 67 55
32 295 69 68

Email: geodezja@dg.pl 

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami

tel.:32 295 68 32

Email: nieruchomosci@dg.pl

 • Wydział Inwestycji Drogowych

tel.: 32 295 96 69

Email: zkubik@dg.pl

 • Centrum Zarządzania Kryzysowego – Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta

tel. 32 262 44 10

Email: osrodek_dysp@dg.pl

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel. 32 295 69 26

Email: mjakubczyk@dg.pl

 • Biuro Rady Miejskiej

tel.: 32 295 67 13

Email: biuro_rady@dg.pl 

 • Wydział Inwestycji i Remontów

tel. 32 295 68 39; email: rzwolinski@dg.pl

 • Wydział Kadr i Szkoleń

tel. 32 295 67 40; email: kadry@dg.pl

 • Wydział Księgowości

tel. 32 295 67 50; email: ageborska@dg.pl

 • Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego

tel. 32 295 68 97, email: wjuroff@dg.pl

 • Wydział Marki Miasta
  Centrum Obsługi Klienta

tel. 32 295 67 00, email: pwroblewska@dg.pl

 • Wydział Nadzoru i Kontroli

tel. 32 295 68 81; email: nadzorwlascicielski@dg.pl

 • Wydział Obsługi Urzędu

tel. 32 295 69 60; email: rzeczyznalezione@dg.pl lub administracja@dg.pl

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektora Ochrony Danych

tel. 32 295 6 825; email: mdanecka@dabrowa-gornicza.pl

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej

– ograniczona możliwość umawiania się w siedzibie inspektoratu,

– wizyta w siedzibie inspektoratu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,

– w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), nr tel.: 32 295 69 24, email: pinb@dg.pl

 • Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Od 19 października do odwołania, w Urzędzie Miejskim nie funkcjonuje stanowisko Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami. Wszystkie sprawy są załatwiane w siedzibie MZGO.

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
ul. Piłsudskiego 34 c
tel.: 32 264 46 23
email: sekretariat@mzgodg.pl
godziny pracy: pn.-pt. 7-15, środa 7-18
www.mzgodg.pl

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza