image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Było to drugie w ciągu tygodnia spotkanie prezydenta Mariusza Wołosza z bytomskimi restauratorami, poświęcone możliwościom wsparcia  pogrążonego w zapaści sektora gastronomicznego. Jednym z głównych tematów rozmów były kwestie związane z opłatą koncesyjną na sprzedaż napojów alkoholowych.

W spotkaniu z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem wzięło udział ośmiu przedstawicieli branży gastronomicznej reprezentowanej przez właścicieli Piwnic Gorywodów, Lodziarni u Fiołków, W Lufcie, Pubu Zelter, Pubu na Rycerskiej, Fuks, Piwiarni Warka czy restauracji Molto Bene. Pośród poruszanych przez przedsiębiorców tematów była kwestia zwolnień z podatku od nieruchomości, z tytułu zajęcia pasa drogowego i opłaty koncesyjnej.

Opłata = pozwolenie na sprzedaż

Obecnie procedowana jest w Senacie nowelizacja ustawy przewidująca przedłużenie terminu opłaty lub zwolnienie przedsiębiorców z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, naliczanej na podstawie sprzedaży alkoholu w roku ubiegłym.

– Choć przepis ten zapewne wejdzie w życie, nie nastąpi to w styczniu. Dlatego na obecną chwilę, biorąc pod uwagę obecny stan prawny nie możemy skorzystać z możliwości zwolnienia przedsiębiorców z pierwszej raty opłaty koncesyjnej. Przedsiębiorcy, aby otrzymać koncesję, będą musieli wpłacić pierwszą ratę opłaty – tłumaczy Ewa Tomczak, skarbnik miasta.  – Sumarycznie restauratorzy uiszczają opłatę koncesyjną sięgającą około 300 tys. zł w skali miasta – pojedyncze wpłaty wynoszą od 170 zł do 900 zł za pierwszą ratę opłaty koncesyjnej.

Nie zostawimy bez wsparcia  bytomskiej gastronomii

– Prezydent zapewnił, że gdy tylko zaczną obowiązywać nowe przepisy, przygotowana zostanie uchwała dotycząca zwolnień z opłaty koncesyjnej.

– Uchwała będzie dotyczyła zwolnień z drugiej i trzeciej raty opłaty koncesyjnej. Wówczas na wniosek przedsiębiorców w formie jednorazowej zwolnimy ich z 2/3 płatności należnych za 2020 rok  – mówi prezydent Mariusz Wołosz.

To nie wszystko, co podczas spotkania zaproponował prezydent. Kwota pierwszej raty opłaty koncesyjnej wróci do restauratorów w pełnej wysokości w formie rzeczowej – środków zabezpieczenia bezpośredniego.Spotkanie prezydenta z restauratorami (5)5

Będą zwolnienia z opłaty koncesyjnej dla bytomskich restauratorów

Dostępne formy pomocy

Wciąż można się starać o zmniejszenie opłat za lokale dzierżawione od miasta. Obecnie gmina na wniosek obniża czynsz o 90% tym podmiotom, które w wyniku obostrzeń związanych z pandemią nie mogą prowadzić działalności oraz 50% tym, którym epidemia utrudnia prowadzenie biznesu. Obecnie lokale dzierżawi od miasta 27 firm działających w branży gastro. Przedsiębiorcy mogą też korzystać m.in. z możliwości zwolnienia z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta prezydent Mariusz Wołosz przedłoży pod obrady rady projekty uchwał w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za miesiące od lutego do czerwca dla przedsiębiorców prowadzących działalność w branżach, które w wyniku obostrzeń związanych z pandemią mają utrudnione prowadzenie działalności oraz projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości od lutego do czerwca dla wszystkich przedsiębiorców, którym pogorszyła się sytuacja finansowa. Prolongata będzie możliwa do 31 grudnia 2021 r.

Źródło: UM Bytom