image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Ponad 120 tysięcy złotych trafi do Bierunia za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska”, którego nasze miasto jest częścią. Są to środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, które dofinansują modernizację boiska sportowego mieszczącego się przy ulicy Bijasowickiej. Cała inwestycja kosztować będzie ponad 207 tysięcy złotych, a jej realizacja nastąpi w roku 2022.

Inwestycja polega na przebudowie małej architektury boiska sportowego zlokalizowanego przy filii Przedszkola nr 2 w Bijasowicach.

Zakres prac obejmie:

  • wymianę 601,72 m2 nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię bezpieczną poliuretanową
  • montaż bramek boiskowych z siatkami (2 sztuki)
  • montaż słupków do siatkówki i tenisa ziemnego wraz z siatkami (2 sztuki)
  • montaż 40 metrów piłkochwytów.

Projekt „Modernizacja obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Bieruń” jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 207 145,03 zł, w tym dofinansowanie z UE: 120 897,00 zł (58,36%).

Boisko 2

Inwestycja skierowana jest do mieszkańców Gminy Bieruń oraz gmin objętych działalnością Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”, a także turystów skupiających się wokół idei aktywnego wypoczynku. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na urozmaicenie i rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, jak również otoczenia, czego efektem będzie rozwój turystyki związanej z aktywnością fizyczną w plenerze (gra w piłkę nożną, siatkówkę, tenisa, piłkę ręczną oraz aktywne spędzanie czasu przez dzieci). Bezpośrednie sąsiedztwo boiska z przedszkolem publicznym umożliwi placówce prowadzenie na nim ogólnorozwojowych zajęć z przedszkolakami. Infrastruktura zmodernizowana na skutek realizacji przedsięwzięcia będzie ogólnodostępna.

Źródło: UM Bieruń