image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Urząd Miasta Mikołów zachęca do korzystania z darmowej aplikacji mobilnej „SIP Mikołów”, która umożliwia mieszkańcom zgłaszanie nieprawidłowości w otaczającej ich przestrzeni oraz zapewnia dostęp do podstawowych danych przestrzennych z obszaru Gminy Mikołów.

Główna funkcjonalność dotyczy zgłaszania uwag w zakresie kilku kategorii: 
– uszkodzenie nawierzchni dróg i chodników,
– uszkodzenie oznakowania,
– uszkodzenie obiektów małej architektury,
– dewastacja zieleni, 
– dzikie wysypiska zagrożenia,
– bariery dla niepełnosprawnych,
– inne uwagi do przestrzeni publicznej.

Aplikacja umożliwia również oznaczanie miejsc godnych polecenia, dodawanie zdefiniowanych usług WMS (map), rejestrowanie trasy wraz z jej zapisem do formatu KML, udostępnianie swojej lokalizacji na portalach społecznościowych, wskazywanie punktu na podstawie współrzędnych, pomiary długości lub powierzchni na mapie.

W aplikacji można znaleźć również najważniejsze punkty użyteczności publicznej, działki oraz punkty adresowe.

Aplikacja jest dostępna bezpłatnie dla urządzeń mobilnych  na iOS oraz Android.

Możliwe jest również skorzystanie z tej funkcjonalności poprzez przeglądarkę internetową pod adresem gis.mikolow.eu – moduł „Zgłoszenia Publiczne”.

Źródło: UM Mikołów