image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

4 mln 930 tys. zł dofinansowania trafi do naszego miasta na realizację projektu Rewitalizacji podobszaru 10 w Bytomiu – kwartału ulic: Głębokiej, Matejki, Katowickiej. Miasto podpisało już umowę z Zarządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia.

Przypomnijmy, że projekt rewitalizacji, który obejmuje kwartał śródmiejskich ulic: Głębokiej, Matejki, Katowickiej to projekt z listy uzupełniającej do zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji w Bytomiu. Przedsięwzięcie realizuje ZBM-TBS Sp. z o.o. w partnerstwie ze wspólnotami mieszkaniowymi.

– To jeden z tych projektów, w którym swój udział mają sami mieszkańcy Bytomia. Kiedy aktualizowaliśmy GPR, spotkaliśmy się z dużym zaangażowaniem m.in. wspólnot mieszkaniowych, które złożyły swoje fiszki projektowe. Dzięki temu ten ważny dla wizerunku miasta fragment Śródmieścia zyska nowe oblicze – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Podpisana umowa na dofinansowanie (1)

Podpisana umowa na dofinansowanie

Podpisana umowa na dofinansowanie (2)
Podpisana umowa na dofinansowanie (3)

10 budynków do remontu

W ramach projektu wyremontowane zostaną część wspólne budynków wspólnot mieszkaniowych oraz zagospodarowanie przestrzeni przynależnej do wspólnot Głębokiej 1, 3, 5a, Katowickiej 61, Matejki 31, 33, 35, 37, 41.

– W budynku wspólnoty mieszkaniowej Katowickiej 32 planowana jest rozbiórka zniszczonej oficyny i zagospodarowanie przestrzeni przynależnej  po oficynach oraz remont części wspólnej – mówi Andrzej Maciak, prezes ZBM-TBS Sp. z o.o.

Projekt zakłada także zagospodarowanie zieleni, nasadzenia roślin, postawienie elementów małej architektury, oświetlenie terenu, wykonanie placu zabaw oraz placyku gospodarczego. Wartość całkowita projektu to 6 mln 762 tys. zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec 2022 r.

Projekt wprowadzony do Gminnego Programu Rewitalizacji w 2019 roku, jest finansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.3 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie:10.3. 4 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych-OSI.

Źródło: UM Bytom