image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Trwa opracowywanie dokumentacji wymaganej w II etapie Programu „Kolej+”. Jednym z etapów tych prac jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. projektów zgłoszonych przy udziale Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym jednego wspólnie z Województwem Śląskim. Wszystkie zainteresowane osoby oraz podmioty mogą zgłosić swoje uwagi lub przekazać opinię za pośrednictwem ankiety internetowej do 26 września br. włącznie.

Celem konsultacji jest przedstawienie mieszkańcom poszczególnych miejscowości propozycji działań w ramach Programu „Kolej+” związanych z rozwojem kolei oraz zebranie opinii mieszkańców
w zakresie proponowanego w ramach programu przebiegu na ich terenie linii kolejowych lub usytuowania przystanków, oczekiwań dot. rozkładu jazdy pociągów itp. Możliwe będzie również przekazanie innych informacji i wniosków na tematy związane z transportem publicznym na naszym terenie.

Konsultacje te odbywają się w formie ankiet online opracowanych przez wykonawcę Wstępnych Studiów Planistyczno-Prognostycznych (oddzielnie dla każdego z 13 projektów), do których linki są udostępnione zbiorczo na stronie internetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a bezpośrednio dla mieszkańców poszczególnych miejscowości, które uczestniczą w Programie – na stronach internetowych ich urzędów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami opisującymi zamierzenia związane z projektami dotyczącymi obszaru Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Łazisk Górnych, Mikołowa, Orzesza, Pyskowic, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Tychów i Zabrza, a następnie do udzielenia odpowiedzi na pytania.

Linki do prezentacji i ankiet:

Projekty punktowe:

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Świętochłowice Mijanka na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice.

Prezentacja:
https://drive.google.com/file/d/1jLqewpzehrROtzUZfStMA25tF0-yKdDR/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/7s2hG3BtUddGY95t5

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Zabrze Zaborze Północ na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1T25_iPRBCZd9yDIQs9Tue8KQehtfgDge/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/ziyeg4XvGe3dUQTy9

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Zabrze ul. Armii Krajowej na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1HgxsGVrWwO0BPh8X6uYe8jTqUA5Skw5E/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/8KcqQHjAJCJNzhNV7

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Gliwice ul. Bema na linii kolejowej nr 137, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na głównej trasie średnicowej Katowice – Gliwice.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/11yfMuwRfbg2M5I8C5_4v6HAHVhjfqpub/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/U8ncRm6qWiKXqMiq8

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Bytom Os. Arki Bożka na linii kolejowej nr 131, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na trasie Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1kD_CY59JuCLuqQJvocHf7Zc_8CfwPbqH/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/4jQgpfUghEKr9PEB8

 1. Budowa nowego przystanku osobowego Bytom Rozbark na linii kolejowej nr 131, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego na trasie Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry.

Prezentacja:

https://drive.google.com/file/d/1jd_kefKXLkbcbN-elND5jRQSjXu_ueqm/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/SFKc4ZyDWS58G5aR6

 1. Modernizacja infrastruktury pasażerskiej na stacji Tychy Miasto na linii kolejowej nr 179, jako poprawa dostępności do połączenia aglomeracyjnego relacji Katowice – Tychy Lodowisko.

Prezentacja:

https://drive.google.com/file/d/1-9oP5qaPGqr9gGX4oBQ0YwbRV_sE-R3C/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/vPs8Pnwshp6hjnXA7

Projekty liniowe:

 1. Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1l3BGFQ3YVqc48inXzjnaOgXqrPxAgt6v/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/gHvT6wKyVX5aD9xJ7

 1. Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice – Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice – Gliwice – Pyskowice Miasto.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1VLm07C6EXKaI_c8_7qkiPcSmdiDbLOdt/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/vrqFGQPWtDQTJiVn8

 1. Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1c2O9cM8zKRlgwOL5O5O_EyJTlinRJH7a/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/rvq7muNkYzPrrM1G8

 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg.

Prezentacja:

https://drive.google.com/file/d/1462EDsXiqB7il2tk0Em-4J_DNUyzf7JK/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/5DokFkxhRQTwaQN66

 1. Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice – Ruda Kochłowice, 165 na odcinku Ruda Kochłowice – Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald.

Prezentacja:

https://drive.google.com/file/d/11n975upp81W63Qy1Q7jCo3tjMRwueblu/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/Yx2wY9SHh6RDoEfo9

 1. Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142.

Prezentacja: https://drive.google.com/file/d/1KMKtMU96pEeRJeOIyyyOpmWEEZZRDyFa/view?usp=sharing

Ankieta: https://forms.gle/KbEC5uC7inWh7LTu7

Konsultacje społeczne realizuje firma Databout Sp. z o.o., która na zlecenie GZM opracowuje niezbędną dokumentację, zawierającą również wnioski, uwzględniające otrzymane w ramach konsultacji opinie.

Drugi etap Programu zakończy się 25 listopada br. Do tego czasu komplet wymaganej dokumentacji Wstępnych Studiów Planistyczno-Prognostycznych musi zostać złożony w PKP PLK S.A. przez liderów projektów. Projekty, które zostaną zakwalifikowane do realizacji poznamy w pierwszym kwartale 2022 roku.