image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W ostatnim dniu 2021 roku na terenie Miasta i Gminy Siewierz były zameldowane 12.494 osoby, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu do 31 grudnia 2020 roku. Liczba mieszkańców wynosiła wówczas 12.482 osoby.

Wśród mieszkańców większość stanowiły kobiety w liczbie 6.508 wobec 5.986 mężczyzn. Z ogólnej liczby mieszkańców, Siewierz zamieszkiwało 5.666 osób, a na terenie sołectw zameldowanych było 6.828 osób.

Zdecydowana większość mieszkańców jest zameldowana na pobyt stały: 12.153 osoby. 341 osób jest zameldowanych na pobyt czasowy. W tej ostatniej grupie około 190 osób stanowili obywatele innych państw.

Niestety rok 2021 był kolejnym, w którym odnotowaliśmy ujemny przyrost naturalny. W minionym roku urodziło się tylko 96 dzieci, niemal dwa razy więcej chłopców (60) niż dziewczynek (36).

Najpopularniejszymi imionami nadanymi w 2021 roku chłopcom w naszej gminie były imiona Jan (6) oraz Hubert (4). Wśród dziewczynek najczęściej występowało imię Julia (4).

Na terenie sołectw urodziło się 54 dzieci, a w Siewierzu 42. W tym samym roku zmarło aż 170 naszych mieszkańców – 76 kobiet i 94 mężczyzn.

W 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siewierzu zarejestrowano 57 aktów małżeństwa, z czego Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siewierzu przyjął oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński od 23 par. W minionym roku wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie siedemnastu parom, które świętowały pięćdziesiątą rocznicę zawarcia małżeństwa. Cztery pary świętowały wspólne przeżycie sześćdziesięciu lat.

Źródło: UM Siewierz