image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Kolejny inwestor wybrał Siemianowice Śląskie na miejsce swojego biznesu. Mowa tu o firmie Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju, która w lutym bieżącego roku wygrała ogłoszony przez Towarzystwo Finansowe Silesia przetarg na sprzedaż nieruchomości w Siemianowicach Śląskich. Obszar po Walcowni Rur „Jedność” o powierzchni 21 hektarów zakupiono za ponad 61,5 mln zł.

Inwestor zapowiada kontynuację przemysłowych tradycji dla siemianowickiego terenu. W ciągu dwóch lat spółka Cognor zamierza uruchomić nowoczesny zakład walcowniczy z linią produkcyjną do wytwarzania prętów gorącowalcowanych.

– Cieszę się, że udało nam się wygrać ten przetarg – mówi Przemysław Sztuczkowski, prezes zarządu Cognor Holding S.A. Siemianowice Śląskie to miasto o hutniczych tradycjach sięgających 200 lat. My wracamy z potężną inwestycją – w miejscu słynnej Walcowni Rur „Jedność” powstanie tzw. walcownia profili lekkich o zdolnościach produkcyjnych do 450 ton. To będzie nowa historia dla tego miejsca – dodaje.

Przedsięwzięcie wyniesie ponad pół miliarda złotych i da zatrudnienie dla ok. 200 osób. Jak podkreślił prezes spółki, hutnictwo generuje dodatkowe miejsca pracy, a jedno miejsce pracy w hutnictwie może dać nawet siedem dodatkowych możliwości zatrudnienia.

Przypomnijmy, że Walcownia Rur „Jedność”, którą zakupiła firma Cognor Holding S.A. nigdy nie została uruchomiona. Jej budowę w 1978 roku zapoczątkowała nieistniejąca już Huta Jedność. W 2001 roku w związku z przerwaniem finansowania zaprzestano realizację inwestycji mimo, że była już na ukończeniu. Utrata zewnętrznych źródeł finansowania przyczyniła się także do znacznego rozczłonkowania praw do majątku WRJ.

Źródło: UM Siemianowice Śląskie