image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W ramach modernizacji dworca autobusowego, która wchodzi w skład projektu pn.: „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary – etap II”, przewidziana jest także rewitalizacja terenu wokół zabytkowej studni („Kadłuba”) oraz renowacja i konserwacja samej studni.

Jednocześnie trwa budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Chemików, przy samym obiekcie dworca autobusowego oraz prace przyłączeniowe pod budowę toalety kontenerowej na dworcu.

kadłub

Wizualizacja zrewitalizowanego „Kadłuba”

Przypomnijmy, że w skład wieloelementowej inwestycji zwanej Centrum Przesiadkowe – etap II wchodzą:

 – „Metamorfoza” dworca autobusowego obejmująca m.in.:

  • Utworzenie wiaty rowerowej
  • Posadowienie toalety kontenerowej (przystosowanej również dla osób niepełnosprawnych)
  • Gruntowny remont tzw. Kadłuba

dworzec

– Budowa infrastruktury rowerowej w starobieruńskiej części miasta obejmująca realizację następujących zadań:

  • Wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ulicy Krakowskiej wraz z połączeniem jej z drogą rowerową wzdłuż ulicy Barańcowej (a z dworcem autobusowym z drugiej strony).
  • Budowa ciągu pieszo – rowerowego (oraz oświetlenia) na drugiej części Grobli i połączenie jej z istniejącą drogą rowerową wzdłuż ulicy Wylotowej.
  • Przedłużenie drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Chemików (od miejsca, gdzie powiatowa droga rowerowa się kończy) do ulicy Turyńskiej i skomunikowanie jej z ulicą Ekonomiczną.
  • Budowa drogi rowerowej łączącej ulicę Marcina (gdzie powstała nowa ściażka rowerowa, przy okazji remontu ulicy Łysinowej i Marcina – KLIKNIJ TUTAJ) z ulicą Licealną (do wybudowanego w 2018 roku parkingu – KLIKNIJ TUTAJ).
  •  Budowa ciągu pieszo – rowerowego od kładki na rzece Mlecznej do ulicy Kopcowej, a dalej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kopcowej – aż do połączenia z dworcem autobusowym.
  •  Przedłużenie wybudowanej w 2019 roku równolegle do ulicy Turystycznej drogi rowerowej oraz chodnika wzdłuż ulicy Św. Kingi (w stronę Starostwa Powiatowego) i dalej  – od ulicy Św. Kingi aż do ulicy Zarzyny. (KLIKNIJ TUTAJ)
  •  Zrealizowanych zostanie też wiele mniejszych zadań, o których informować będziemy na bieżąco. Powstanie między innymi 9 punktów monitoringu.

Mapka

Na mapce zaznaczono powstające w tym roku drogi rowerowe – w ramach Centrum Przesiadkowego, etap II

Źródło: UM