image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Obszar Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii jest zasobny  w zbiorniki wodne pochodzenia antropogenicznego. W całym regionie śląskim występuje ich kilka tysięcy, dlatego region nasz zyskał nazwę Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne. Szacuje się, że w obrębie samej Metropolii zbiorników wodnych o takim charakterze ilościowo jest około dwóch tysięcy, natomiast jeziora jako misy naturalne są naprawdę nieliczne.

W rankingu dziesięciu największy zbiorników na obszarze GZM wyróżniamy Dziećkowice, Dzierżno Duże, Kozłowa Góra, Kuźnica Warężyńska, Przeczyce, Pławniowice, Pogoria III, Dzierżno Małe,  Jazioro Paprocańskie, Pogoria I. Wszystkie wymienione przeważnie mają charakter wielofunkcyjny, pełnią bowiem rolę zarówno przyrodniczo-krajobrazową, ale również przeciwpowodziową, rekreacyjno- wypoczynkową, niektóre zaś służą do uprawiania sportów wodnych lub są rezerwuarami wody pitnej.

Powstanie Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego zawdzięczamy głównie rozwojowi górnictwa surowców mineralnych tj. rud: srebra, ołowiu, żelaza, cynku oraz węgla kamiennego i surowców skalnych oraz hutnictwa, któremu towarzyszyło uprzemysłowienie i napływ ludności, a w konsekwencji silny wzrost urbanizacji całego regionu. Obecnie wraz ze zmianą profilu działalności z ślinie uprzemysłowionego regionu na w dużej mierze usługowy, zbiorniki te podlegają spontanicznej naturalizacji, przez co upodabniają się do jezior jako obiektów naturalnych, z których chętnie korzystamy wypoczynkowo i rekreacyjnie.