image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczną budowę przystanków Katowice Ochojec, Murcki, Kostuchna i Podlesie Saska na linii 142 Katowice Ligota – Tychy. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Przetarg w formule „projektuj i buduj” ogłoszono. Inwestycja wpisuje się w plan budowy Kolei Metropolitalnej.

Perony będą jednokrawędziowe, a każdy z nich zostanie wyposażony w wiaty i oświetlenie. Orientację w podróży ułatwią oznakowanie i tablice informacyjne. Z możliwości podróży pociągiem skorzystają również pasażerowie z ograniczoną możliwością poruszania się. Wygodę poruszania zapewnią pochylnie. Przewidziano też ścieżki naprowadzające z wypukłą fakturą. Wartość inwestycji to ponad 9 mln zł netto. Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2022 – 2023.

Budowa przystanków oraz planowana modernizacja linii 142 wpisuje się w plan budowy Kolei Metropolitalnej. W kwietniu br. sześć projektów liniowych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymało dofinansowanie na budowę lub modernizację infrastruktury w ramach programu Kolej Plus. Wśród nich znajduje się projekt „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linii kolejowej nr 142”. W ramach tej inwestycji dojdzie także do przebudowy układu drogowego, tak aby przejazdy kolejowo-drogowe były bezkolizyjne.Teraz problemem są punkty, gdzie tory przecinają jezdnie w jednym poziomie, co wpływa na płynność ruchu. Występują one w Ochojcu – ul. Jankego, Murckach – ul. Cegielnia Murcki i Kołodzieja oraz w Kostuchnie – ul. Boya-Żeleńskiego. W tych miejscach powstaną wiadukty lub tunele drogowe. Linia kolejowa nr 142 będzie również stanowić naturalny objazd dla pociągów, gdy rozpocznie się inna bardzo ważna inwestycja PKP PLK – rozbudowa infrastruktury do czterech torów na odcinku Katowice Ligota – Tychy.

Obecnie linia 142 stanowi istotny element kolejowej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i wykorzystywana jest dla ruchu towarowego. Jeszcze około 25 lat temu była także wykorzystywana w regularnym ruchu pasażerskim.

Jak informuje PKP PLK na czas przebudowy odcinka od Będzina do Katowic Piotrowic, linia ta będzie mogła być wykorzystywana także przez pociągi pasażerskie, co zapewni mieszkańcom dojazd do centrum Katowic i Tychów oraz w południowe regiony woj. śląskiego.

W maju 2021 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”,

Program przyczynia się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych.

Useful links:

100 km torów zostanie zbudowanych i wyremontowanych w Metropolii. Jest dotacja „Kolej Plus”

Źródło: PKP PLK/ inf. własna