image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM to szkoła, w której ponad 70-letnia tradycja połączona z nowoczesnością stanowi doskonałe miejsce wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Zgodnie w misją szkoły: Jest wiele dróg, u nas znajdziesz swoją! – od pierwszego dnia pobytu w murach MERITUM każdemu uczniowi staramy się zapewnić najlepsze wykształcenie, zadbać o zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój, pomóc odnaleźć miejsce w stale zmieniającym się świecie.

W roku szkolnym 2023/2024 ósmoklasistów zapraszamy do klas:

III Liceum Ogólnokształcącego:

  • klasy informatyczno-językowej
  • klasy ekologiczno-turystycznej
  • językowej+social media

Technikum nr 2:

  • technik informatyk
  • technik mechatronik
  • technik rachunkowości

MERITUM to więcej niż szkoła!

Przyjazna rodzinna atmosfera, kameralne grono i edukacyjne priorytety to istotne elementy scalające humanistycznego ducha Liceum z techniczną myślą Technikum.

Motywacja + Edukacja + Rozrywka + Integracja + Technologie + Umiejętności oto MERITUM w miniaturze.

Motywacja i Edukacja

Dwa pierwsze określenia ściśle się uzupełniają. Młodzież MERITUM wie, że edukacja oparta na praktycznym wykorzystaniu wiedzy liczyć się będzie w przyszłości, stąd chętnie bierze udział w zajęciach i programach, osiągając przy tym wiele sukcesów.

Technikum nr 2 zdobyło Srebrną Tarczę (2016 r., 2018 r. i 2023 r.) oraz Brązową Tarczę (2021 r.) w najbardziej opiniotwórczym i prestiżowym wykazie najlepszych szkół w Polsce opublikowanym przez Perspektywy.

III LO w 2020 r. zdobyło Brązową Tarczę w rankingu Perspektywy oraz po raz kolejny znalazło się w finale ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii – rankingu szkół uczących praktycznych kompetencji w czasie realizacji projektów społecznych (w 2022 r. III LO zajęło 4. miejsce w Polsce, w 2021 r., 7 w kraju, w 2020 r. 3 miejsce w Polsce, a w 2019 r. 1 miejsce w Polsce).

Proces dydaktyczny jest stale modyfikowany i doskonalony, tak by nauka była przyjemnością. Wiele lekcji przybiera formę warsztatów, wycieczek, innowacji. Uczniowie pogłębiają wiedzę również podczas współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami naukowymi.

Nie sposób wymienić i opisać ich wszystkich. Warto wspomnieć jednak o tych, które mają najdłuższą tradycję, a są to warsztaty ekologiczne realizowane obowiązkowo dla uczniów klas pierwszych w ramach autorskiego programu ekologicznego „W przyjaźni z naturą – w zgodzie z samym sobą”, warsztaty anatomiczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, warsztaty przedmiotowe na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym czy Politechnice Śląskiej.

ZSTiO MERITUM posiada tytuł Szkoły Partnerskiej Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej ponadto realizuje porozumienie o współpracy z Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkołą „Humanitas”, Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Akademią Śląską.

Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi absolwenci MERITUM nie mają problemu z procesem adaptacyjnym na studiach i świetnie sobie radzą, kontynuując naukę na wybranych przez siebie kierunkach. Szkoły wyższe są również zadowolone ze współpracy z MERITUM i corocznie fundują Złoty Indeks dla najlepszych uczennic i uczniów naszej szkoły.

Absolwenci MERITUM, którzy wybierają inną ścieżkę kariery niż studia, rozpoczynają pracę w kraju lub zagranicą. Pracodawcy cenią ich umiejętności, pracowitość, rzetelność, cechy, które uczniowie naszego Technikum nr 2 mogli wykształcić podczas zagranicznych praktyk zawodowych w Niemczech i Irlandii, realizowanych w ramach projektów Erasmus+, zakończonych uzyskaniem certyfikatów Europass – Mobilność.

Rozrywka

Na co dzień ubrani w kojarzące się z elegancją i powagą garnitury uczniowie MERITUM wbrew pozorom nie mogą narzekać na nudę. Dzięki działalności Samorządu Uczniowskiego oraz propozycjom grona pedagogicznego rok szkolny wypełniony jest wieloma imprezami i dniami tematycznymi. Dzień bez plecaka, dzień pierwszoklasisty, dzień bajkowy, konkursy adresowane również do uczniów szkół podstawowych to tylko nieliczne przykłady inicjatyw podejmowanych w czasie roku szkolnego. Wiele z nich na stałe wpisało się w kalendarz roku szkolnego. Wszystkie wydarzenia z życia szkoły śledzić można na szkolnych social mediach: FB, Instagramie i TikToku, a działająca w szkole MERITUMTV dokumentuje najważniejsze wydarzenia, które znaleźć można na szkolnym kanale YouTube.

Integracja

To hasło rozpatrywać możemy na wielu płaszczyznach: szkolnej, lokalnej, europejskiej. Przyjazna atmosfera oraz partnerskie relacje to coś, czym wyróżnia się MERITUM. Podobnie jak rodzinna atmosfera. MERITUM jako jedyna szkoła średnia w naszym mieście otrzymało tytuł „Przyjazna Szkoła” przyznany przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Ważna jest dla nas również praca na rzecz społeczności lokalnej. Działające przy szkole Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne PRO MERITUM oraz Klub Młodego Wolontariusza Merit są organizatorami wielu akcji charytatywnych o szerokim zasięgu, współpracują z wieloma organizacjami. Tylko w ubiegłym roku szkolnym przeprowadzono m. in. Dni Dawców Szpiku dla DKMS, po raz kolejny pracował sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zorganizowano akcję Czujniki ratują życie, wiele akcji na rzecz zwierząt, ogromną akcję dobroczynną na rzecz uchodźców z Ukrainy, wspomagano akcje PAH, UNICEF, Amnesty International.

Co ważne praca naszych wolontariuszy jest nieustannie doceniana. W bieżącym roku szkolnym opiekunki Klubu Młodego Wolontariusza wyróżnione zostały w wojewódzkim konkursie Barwy Wolontariatu w kategorii koordynator wolontariatu. W roku 2022 społecznicy MERITUM nagrodzeni zostali w konkursie Siemianowickie Barwy Wolontariatu, w 2021 r. zajęli 3. miejsce w wojewódzkim konkursie Śląskie Orły Wolontariatu, 1. miejsce w VII Konkursie dla Szkół Ponadpodstawowych Województwa Śląskiego na najlepszą akcję społeczną zrealizowaną w czasie pandemii Covid 19 pod hasłem Lider Dobroczynności, otrzymali tytuł Szkoły z życiem.

Znaczący wpływ na spójność i integrację społeczności MERITUM ma utworzony z inicjatywy młodzieży uczącej się w III LO i Technikum nr 2 Budżet Uczniowski, który spełnia wiele celów edukacyjnych, kształci umiejętności rozpoznawania potrzeb środowiska szkolnego i myślenia projektowego, który dzięki swemu podobieństwu (w nazwie i metodologii, procedurach) do budżetu partycypacyjnego jest praktyczną lekcją wychowania obywatelskiego.

Co więcej, w MERITUM uczniowie mogą czuć się prawdziwie europejsko, a nawet światowo! Wszystko dzięki naszym licznym kontaktom międzynarodowym oraz udziałowi w projektach i programach, w tym współfinansowanych przez instytucje związane z Unią Europejską.

Nasza wieloletnia i stała współpraca ze szkołami partnerskimi na Węgrzech, w Hiszpanii oraz Niemczech nie ogranicza się jedynie do wymiany świątecznych kartek z życzeniami. Wciąż nawiązujemy nowe kontakty ze szkołami za granicą, a uczniowie mają okazję współpracować w projektach, a nawet rywalizować ze sobą we wspólnie organizowanych konkursach. Niejednokrotnie już zwieńczeniem takiej współpracy była wymiana młodzieży, w której młodzi ludzie podczas pobytu u rodzin swoich rówieśników mogli stać się częścią kultury ich kraju oraz rozwijać kompetencje językowe.

Technologie

Podążając za zmieniającym się światem, MERITUM wykorzystuje nowoczesne technologie. We współczesnym świecie istotne jest sprawne posługiwanie się nie tylko komputerem czy tabletem.

Od kilku lat ZSTiO MERITUM szczycić się może tytułem Szkoła nowoczesnych technologii, do którego dodała w 2021 r. po czasie zdalnego nauczania certyfikat Microsoft Szkoła w chmurze.

Dzięki skuteczne pozyskiwanym funduszom europejskim w ramach takich programów jak Erasmus+, czy POWER, uczniowie MERITUM mogą na co dzień korzystać z coraz lepszej infrastruktury, komputerów, drukarek 3D.

Umiejętności

Nie teoria, a umiejętności są w MERITUM najważniejsze, stąd zajęcia nie tylko lekcyjne uzupełniane są dodatkowymi aktywnościami, które przygotowują młodzież do przyszłego funkcjonowania na rynku pracy.

Partnerskie relacje i wzajemne zaufanie nauczycieli i uczniów MERITUM sprzyjają w odkrywaniu talentów i doskonaleniu umiejętności. Współpracując z innymi instytucjami oświatowymi, szczególnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, fundacją Zwolnieni z Teorii, Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości fundacją Vocational Competence Certificate pomagamy wychowankom zdobyć certyfikaty z zakresu informatyki, marketingu i zarządzania.

Znakomitym przykładem wykorzystania umiejętności nabytych w MERITUM jest gra zręcznościowa HexScore™ wymyślona, opracowana i udostępniona przez naszych uczniów
(dziś już absolwentów – studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Aberystwyth University w Wielkiej Brytanii).

ZSTiO MERITUM należy do wąskiego grona Szkół Ambasadorów Parlamentu Europejskiego – EPAS. Dzięki temu zarówno nasi uczniowie jak i nasza kadra mogą brać udział w ciekawych szkoleniach i licznych wydarzeniach współorganizowanych przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Szkolni Młodsi Ambasadorowie chętnie biorą czynny udział w spotkaniach młodzieży w ramach European Youth Events czy Euroscola, są aktywni na platformach takich jak wspólnie.eu oraz uczestniczą w sesjach Parlamentu Europejskiego.

Współpraca z Fundacją Kościuszkowską w Polsce w ramach programu TEIP (Teaching English in Poland) to szkolenia oraz dodatkowe niewyczerpane źródło inspiracji dla anglistów. Dzięki nim lekcje języka angielskiego nigdy nie są nudne! Ponadto w MERITUM chętnie goszczą wolontariusze z USA, native speakerzy z Australii, dzięki czemu uczniowie mają szansę chłonąć żywy język i poznawać inne kultury.

Dzięki funduszom europejskim młodzież ma również szansę uczestniczyć w zagranicznych projektach związanych z praktyczną nauką zawodu. Nasi absolwenci niejednokrotnie odbywali praktyki zawodowe w Irlandii oraz Niemczech, dzięki czemu znacząco podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, rozwinęli kompetencje językowe oraz zapewnili sobie mocną pozycję na rynku pracy. Oferowane w ramach projektów staże w Polsce oraz kursy zawodowe realizowane we współpracy z Śląską Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach również nie pozostają bez znaczenia w kwestii zwiększenia szans naszych absolwentów na otrzymanie atrakcyjnej oferty stałego zatrudnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami, które w kolejnych dniach szczegółowo przedstawią ofertę edukacyjną ZSTiO MERITUM.

W murach szkoły miejsce znajdą zarówno Ci, którzy przyszłość swą wiążą ze studiami wyższymi – tych zapraszamy do klas III Liceum Ogólnokształcącego oraz Ci, którzy od razu chcą uczyć się w zawodzie informatyka, mechatronika czy technika rachunkowości – dla nich przygotowaliśmy miejsca w Technikum nr 2.

Więcej informacji o ZSTiO MERITUM w linkach:

http://www.zstioMERITUM.edu.pl/

https://www.facebook.com/ZSTiOMERITUMSiemianowice/

https://www.instagram.com/zstioMERITUM/

https://www.youtube.com/user/MERITUMSport

Rekrutacja:

http://www.zstioMERITUM.edu.pl/index.php/o-szkole/rekrutacja