image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Niepodległości 47) zmienił się nie do poznania. Wszystko za sprawą kończącej się termomodernizacji, która nie tylko przyczyni się do ograniczenia zapotrzebowania obiektu na energię cieplną i zmniejszenia jej zużycia, ale również do obniżenia kosztów ogrzewania i poprawy komfortu cieplnego użytkowników. Jej dodatkową, i jakże istotną, korzyścią jest poprawa estetyki budynku – dotychczas szare mury SP 1 zostały zastąpione kolorową elewacją w ciepłych barwach, która wręcz zachęca by wejść do środka. Oprócz energooszczędnych i estetycznych rozwiązań, celem termomodernizacji jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i szkodliwych substancji do atmosfery.

Przypomnijmy, że remont szkoły trwał niespełna rok, w tym czasie przeprowadzono szereg prac remontowych obejmujących m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem oraz wymianę wewnętrznej instalacji c.o. (bez przebudowy węzła cieplnego i instalacji c.w.u.). Wyremontowano także szkolną aulę (która od lat była wyłączona z użytkowania) wraz z wykonaniem w niej wentylacji mechanicznej i pracami wykończeniowymi. Ponadto wykonano remont kominów, schodów, podestów i balustrad.

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Kwota przyznanego dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 1,75 mln zł. Poza tym Gmina Siemianowice Śląskie otrzymała na to zadanie dodatkowe środki z Metropolitalnego Funduszu Solidarnościowego w wysokości 130 tys. zł. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł niespełna 2,9 mln zł.