Subscribe Now

Trending News

This site uses cookies to provide services at the highest level. Further use of the site means that you agree to their use.
image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Acceptance, Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of UAM

Górnośląska-Zagłębiowska Metropolia uczestniczyła w projekcie pn. Acceptance, Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of UAM” (ASSURED-UAM).
Projekt otrzymał dofinansowanie z programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

Projekt ASSURED-UAM to inicjatywa międzynarodowa mająca za zadanie określenie scenariuszy rozwoju dla bezzałogowego lotnictwa w miastach, zdefiniowanie i zebranie wymagań technicznych i organizacyjnych, a w dalszym etapie – wdrażanie usług testowych
i przygotowanie przestrzeni miejskiej do wykorzystania dronów.

Liderem projektu była Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. W prace nad projektem zaangażowane były trzy obszary metropolitalne: miasta Bari i Porto, a także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Zakres projektu to m.in.:

– rozbudowa i implementacja najlepszych praktyk dla dronów w temacie lotnictwa, rekomendacje i rozwiązania organizacyjne w zakresie usług Urban Air Mobility (mobilność miejska w powietrzu),

– zapewnienie szerokiego i kompleksowego wsparcia organizacyjnego i legislacyjnego dla władz, legislatorów oraz organizacji zajmujących się przemysłem miejskim,

– odpowiedź na cele ujęte w pakiecie European Green Deal (pakiet Europejski Zielony Ład) – rozwój transportu neutralnego dla klimatu, do roku 2050.

Produktem prac konsorcjum ma być m.in. baza wiedzy oraz poradniki wydane w 8 językach.

 

Działanie, któremu przewodziła GZM, obejmowała m.in. weryfikację scenariuszy wdrożeniowych i rekomendacji dla wprowadzania dronów do przestrzeni miejskiej w Bari, Porto, GZM – w warunkach rzeczywistych, zgodnych z potrzebami aglomeracji, z uwzględnieniem bezpieczeństwa, akceptacji społecznej oraz zrównoważonego rozwoju. Ponadto wspólnym zadaniem miast było przeprowadzenie analiz rynkowych oraz wykonalności uruchomienia operacji/usług realizowanych za pomocą dronów w niedalekiej przyszłości (2-3 lata).

 

Projekt był realizowany w okresie 01.01.2021 – 30.04.2023 r.

GZM otrzymało dofinansowanie w ramach projektu w kwocie 105.625 euro tj. 478.143,25 zł (dotacja 100%).

Lista Partnerów Konsorcjum opracowującego projekt „ASSURED-UAM”:

ILOT – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Polska (koordynator)
CIRA – Centro Italiano Ricerche Aerospeziali, Włochy
DTAscarl – Distetto Technologico Aerospeziale, Włochy
CEIIA – Aerunautisc, urban mobility, automotive developments, Portugalia
ISSNOVA + ISINNOVA – Innovation for Sustainability, Włochy
GZM – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Więcej informacji na stronie: https://assured-uam.eu

 

Skip to content