W Psarach mieszkańcy wspólnie zdecydowali o przeznaczeniu środków w ramach funduszu sołeckiego. Tym razem do podziału było ponad 360 tys. zł. W budżecie gminy Psary, Uchwałą Rady Gminy nr V/38/2015 z dnia 26.02.2015 r., wydzielane są pieniądze, dzięki którym mieszkańcy mogą zdecydować o swoim otoczeniu….