Zakończył się nabór wniosków do VI edycji Budżetu Partycypacyjnego. Wpłynęły  202 wnioski – najwięcej w historii tyskiego budżetu,  ta liczba może się jeszcze zmienić,  bo wciąż spływają wnioski wysłane pocztą. Od trzech lat regularnie rośnie liczba wniosków, które mieszkańcy składają w ramach kolejnych edycji budżetu…