Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków w wysokości 85 000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej.Środki można pozyskać za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. Źródło:www.sosnicowice.pl