Coraz bardziej zaawansowana jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Mikulczycach. Obiekt całkowicie zmienia swoje oblicze przy wsparciu środków unijnych. Realizacja wartego ok. 28 mln zł projektu w znacznej części została dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. oczyszczalnia ścieków w Mikulczycach. Inwestycja objęła przebudowę części obiektów…