Powiat Tarnogórski rozpoczął IV edycję Budżetu partycypacyjnego, w ramach której każdy mieszkaniec powiatu, który ukończył lub ukończy w 2019 roku 18 lat oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu (zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.) mają czas do dnia 12 sierpnia na…