Identyfikacja problemów związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań – to główne zadania Rady Metropolitalnego Transportu Publicznego, która powstała przy zarządzie GZM. Podczas pierwszego posiedzenia w środę (11 grudnia) wręczono nominacje. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, który będzie udzielał zarządowi GZM merytorycznego wsparcia w…