Przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez miasto Gliwice, na rok szkolny 2020/2021. Terminy rekrutacji https://bip.gliwice.eu/prawo_lokalne/zarzadzenia_prezydenta_miasta,80610,2 Kryteria przyjęć W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę…