Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na dotacje dla mieszkańców do odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1.3 RPO WSL 2014-2020. Zainteresowanie gmin dotacjami było tak duże, że 10-krotnie przekroczyło dostępną pulę. Ostatecznie dofinansowanie otrzymały zaledwie 4 duże wnioski (3 grantowe, 1 niegrantowy) na ponad 100…