image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Prof. Krzysztof Zamasz, dotychczasowy wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, odchodzi z zarządu GZM.  

– Chciałem bardzo podziękować za zaufanie, którym zostałem obdarzony podczas wyboru na tę funkcję. W ciągu ostatnich miesięcy udało się nam zainicjować wiele ciekawych projektów, które w przyszłości przyczynią się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców w Metropolii. Praca na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego GZM była dla mnie cennym doświadczeniem. Przede mną jednak nowe wyzwania zawodowe, których niestety nie będę mógł łączyć z dotychczas pełnioną funkcją – mówi prof. Krzysztof Zamasz.

Prof. Krzysztof Zamasz został członkiem zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 12 września 2017 roku, a 27 marca 2018 roku objął funkcję wiceprzewodniczącego zarządu. Odpowiada za sprawy związane z rozwojem społeczno-gospodarczym, współpracą międzynarodową oraz inwestycjami.

Zgodnie ze statutem GZM członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, która  poddawana jest pod głosowanie Zgromadzenia Metropolii. Najbliższa sesja Zgromadzenia odbędzie się 25 czerwca.

W ciągu miesiąca od złożenia tej rezygnacji, Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka zarządu. Zgłoszony przez Przewodniczącego Zarządu kandydat musi zostać wybrany podwójną większością głosów, w głosowaniu tajnym.

Krzysztof Zamasz jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Śląskiej, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. W swojej pracy badawczej koncentruje się wokół zagadnień związanych z ekonomiką energetyki, rynkiem energii, rynkiem mocy, przejmowaniem i konsolidacją spółek, innowacyjnością oraz zarządzaniem procesami logistycznymi. Wcześniej stał na czele największych polskich przedsiębiorstw surowcowo-energetycznych, odpowiadających za produkcję i dostawy energii elektrycznej do ok. 20 proc. Polaków. W latach 2008-2013 pełnił funkcję wiceprezesa w spółce Tauron Polska Energia, zaś w latach 2013-2015 był prezesem spółki energetycznej Enea. Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji i ekspertyz naukowo-badawczych.