image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Naszym celem jest to, aby rozwojowi przestrzennemu nadać charakter metropolitalny, ujednolicony, równomierny i zracjonalizowany – mówi Karolina Wadowska, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do piątku (22 czerwca) można zgłaszać chęć udziału w dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie przetargu, którego celem będzie wybór firmy, mającej opracować ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Metropolii.

Będzie to pierwszy taki dokument w naszym kraju. Chodzi o ramowe studium uwarunkowań kierunków i zagospodarowania przestrzennego Metropolii, który będzie zbiorem najważniejszych zasad dotyczących tego, jak ład przestrzenny w gminach należących do GZM będzie kształtowany.

– Naszym celem jest to, aby rozwojowi przestrzennemu nadać charakter metropolitalny, ujednolicony, równomierny i zracjonalizowany. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pozwoli nam znaleźć wspólny klucz i uregulować dotychczas stosowane zasady związane właśnie z kształtowaniem przestrzeni w gminach należących do Metropolii – mówi Karolina Wadowska, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dokument ten odpowie na najważniejsze pytania związane m.in. z tym jakiego charakteru zabudowa i o jakim zagęszczeniu może być lokalizowana np. w centrach metropolitalnych gmin. Oznacza to, że określone w niej zostanie m.in. jaki procent będzie mogła stanowić zabudowa mieszkaniowa, usługowa czy rekreacyjna. Wszystko po to, aby ład przestrzenny w Metropolii rozwijany był w sposób zrównoważony. Dokument ten ma służyć ukierunkowaniu polityki przestrzennej gmin, należących do związku, na rzecz budowania spójności przestrzennej i społeczno-gospodarczej obszaru GZM

Dialog techniczny to jedna z możliwości, której zastosowanie przewidziane zostało w prawie zamówień publicznych. Ma charakter doradczy i nie jest równoznaczny z ogłoszeniem przetargu. To etap poprzedzający ewentualne ogłoszenie takiego postępowania, a jego celem jest uzyskanie informacji, potrzebnych do precyzyjnego opisu przyszłego zamówienia.

Pierwsze spotkania z uczestnikami dialogu technicznego ws. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planowane są w pierwszej połowie lipca.

Nabór zgłoszeń osób, zainteresowanych wzięciem udziału w tym dialogu, upływa 22 czerwca o godz. 15. Formularze zgłoszeniowe można wysyłać pocztą na adres: „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia,  ul.  Barbary  21A,  40-053 Katowice” lub za pośrednictwem  poczty  elektronicznej na adres kancelaria@metropoliagzm.pl. Wybierając wysyłkę zgłoszenia pocztą lub kurierem, należy pamiętać, że liczy się data i godzina jej faktycznego wpływu do Urzędu Metropolitalnego.