image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Studium tras rowerowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii niemal gotowe. Ale przed nami ostatnia szansa na zgłoszenie końcowych uwag do opracowanego dokumentu. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i mieszkańcami zainteresowanymi tematyką rowerową, odbędzie się 6 września (czwartek) o godz. 17 w siedzibie GZM.

– Jesteśmy na ostatniej prostej, jeśli chodzi o prace nad studium tras rowerowych, czyli „rowerowym układem krwionośnym”, który w przyszłości ma połączyć wszystkie miasta i gminy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – mówi Marcin Dworak, metropolitalny oficer rowerowy.

– Zanim jednak prace nad dokumentem zostaną zakończone, chcemy postawić „kropkę nad i” i poprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców, zainteresowanych tematyką rowerową, o ostatnie sugestie, które mogłyby zostać wprowadzone do tego opracowania – dodaje.

Wstępny projekt studium tras rowerowych został zaprezentowany pod koniec czerwca, a mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele miast i gmin Metropolii, mieli miesiąc na naniesienie swoich propozycji zmian do udostępnionej mapy, obrazującej planowany przebieg tras.

Przypomnijmy, że w dokumencie przedstawiono wówczas przebieg 85 tras rowerowych, o łącznej długości ok. 1500 km. Część z nich pokrywa się z już istniejącymi drogami, część z tymi, które są w fazie realizacji, a część to koncepcja budowy całkiem nowych dróg, by połączyć rowerowo cały obszar Metropolii.

Spotkanie, podczas którego wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z dokumentem po uwzględnionych zmianach, odbędzie się 6 września 2018 roku o godz. 17 w siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ul. Barbary 21 A, Katowice) w sali 226.

_________________________________

Informacja dot. studium, którą wysyłałam pod koniec czerwca: https://metropoliajedziemy.pl/aktualnosci/1500-km-dla-rowerow-w-metropolii-to-wstepny-projekt-systemu-tras-rowerowych