image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od 16 marca, zanim przyjdziesz do Urzędu Miejskiego, zadzwoń lub napisz maila, bo może nie musisz wychodzić z domu. Telefonicznie lub mailowo uzyskasz informację, czy sprawę można załatwić zdalnie oraz czy jest ona obecnie konieczna.

Od 16 marca aż do odwołania w Urzędzie Miejskim osobiście załatwisz tylko trzy sprawy:

 1. sporządzenie aktu zgonu,
 2. ustalenie ojcostwa wraz z wydaniem aktu urodzenia dziecka (pozostałe akty urodzenia online),
 3. odbiór dowodu osobistego.

Kasa Urzędu Miejskiego jest nieczynna. Wszystkie przelewy możesz uregulować online.

W pozostałych kwestiach zadzwoń do właściwego wydziału.

PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ podczas próby połączenia się z Urzędem Miejskim. Robimy, co możemy, aby wszystkich obsłużyć, ale w sprawach konkretnych prosimy o kontakt z odpowiednim Wydziałem – numery telefonów znajdują się poniżej.


Masz sprawę do konkretnego Wydziału? Nie dzwoń na ogólną infolinię Urzędu – WYBIERZ NUMER WYDZIAŁU, z którym chcesz się skontaktować.

Urząd Stanu Cywilnego

nr tel.: 32 295 68 50
Email Urzędu Stanu Cywilnego: usc@dg.pl

Wydział Spraw Obywatelskich

W ZAKRESIE SPRAW MELDUNKOWYCH:
telefon kontaktowy:
32 295 67 16
32 295 69 55

W ZAKRESIE DOWODÓW OSOBISTYCH:
telefon kontaktowy:
32 295 67 61
32 295 9656

W ZAKRESIE POJAZDÓW:
telefon kontaktowy:
32 295 69 02
32 295 67 81
32 295 96 24

W ZAKRESIE PRAWA JAZDY ORAZ UPRAWNIEŃ:
telefon kontaktowy:

32 295 67 92

KONTAKT W SPRAWIE WYBORÓW: tel. 32 295 69 28

Email Wydziału Spraw Obywatelskich: obywatelski@dg.pl

Wydział Polityki Społecznej

telefony kontaktowe:
32 295 68 93
32 295 67 65

Email Wydziału Polityki Społecznej: wps@dg.pl

Wydział Podatków i Opłat

Kontakt w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego: tel.: 32295 67 51, tel: 32395 67 52 
Kontakt w sprawie opłat adiacenckich: tel.: 32295 67 33

telefon kontaktowy:
32 295 67 15

Email Wydziału Podatków i Opłat: astanuch@dg.pl

Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów

telefon kontaktowy:
32 295 67 37 (obsługa przedsiębiorców)
32 295 69 13 (obsługa przedsiębiorców)
32 295 68 85 (zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji).

Email Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów: inwestor@dg.pl

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Adresami email do kontaktu są:

Naczelnik Wydziału – tel. 32 295 96 47agrzadziel@dg.pl

Referat Dróg i Transportu – tel. 32 295 67 24pglowacki@dg.pl

Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami – tel. 32 295 68 47rzalas@dg.pl

Referat Zieleni i Oczyszczania – tel. 32 295 96 51araus@dg.pl

Referat Zarządzania Energią – tel. 32 295 96 82mmrowka@dg.pl

Każdorazowo rekomenduje się uzgadnianie telefoniczne sposobu wniesienia podania do Wydziału Infrastruktury Miejskiej pod nr tel. 32 295 68 62.

Wydział Ochrony Środowiska

Numer kontaktowy Wydziału Ochrony Środowiska: 32 295 67 18

Email Wydziału Ochrony Środowiska: ekologia@dg.pl

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
Centrum Aktywności Obywatelskiej

W sprawach związanych z działalnością podmiotów społecznych, wnioskami dotacyjnymi oraz zakładaniem stowarzyszeń i fundacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 668 573 952 bądź emailem cao@dg.pl.

Kontakt telefoniczny  w sprawach związanych z aktywnością obywatelską (w tym konsultacje społeczne, proces DBP 2.0 oraz budżet obywatelski) tel. 518 270 597

Wydział Oświaty

email: oswiata@dg.pl

tel. 32 295 68 35

Rekrutacja do przedszkoli prowadzona jest bez zmian.

Wydział Urbanistyki i Architektury

Na każdym piśmie dotyczącym prowadzonej przez wydział sprawie jest numer telefonu osoby prowadzącej, wobec tego w razie pytań prosimy kontaktować się z tą osobą telefonicznie, w razie jej absencji pod numerem telefonu 32 2956 867 lub 32 29 56 602.
Dodatkowych informacji dotyczących trybu i sposobu załatwiania spraw udzielają pracownicy wydziału pod numerem telefonu: 32 295 96 02, email: architektura@dg.pl

Wydział Geodezji i Kartografii

telefon kontaktowy:

32 295 67 55
32 295 69 68

email: geodezja@dg.pl 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

telefon kontaktowy:

32 295 68 32

email: nieruchomosci@dg.pl

Wydział Inwestycji Drogowych

telefon kontaktowy: 32 295 66 69

Adres email Wydziału Inwestycji Drogowych: zkubik@dg.pl   

Centrum Zarządzania Kryzysowego – Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta

tel. 32 262 44 10 / email: osrodek_dysp@dg.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel. 32 295 69 26 / email: mjakubczyk@dg.pl

Biuro Rady Miejskiej

tel: 32 295 67 13, email: biuro_rady@dg.pl 

Wydział Inwestycji i Remontów

tel. 32 295 68 39, email: rzwolinski@dg.pl

Wydział Kadr i Szkoleń

tel. 32 295 67 40, email: kadry@dg.pl

Wydział Księgowości

tel. 32 295 67 49 lub email: ageborska@dg.pl

Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego

tel. 32 295 6897, email: wjuroff@dg.pl

Wydział Marki Miasta

tel. 32 2956 896, email: zgorska@dg.pl

Wydział Nadzoru i Kontroli

tel. 32 295 68 81, email: nadzorwlascicielski@dg.pl

Wydział Obsługi Urzędu

tel. 32 295 67 00, email: rzeczyznalezione@dg.pl lub administracja@dg.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektora Ochrony Danych

tel. 32 295 6 825, email: mdanecka@dabrowa-gornicza.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej

 • ograniczona możliwość umawiania się w siedzibie inspektoratu,
 • wizyta w siedzibie inspektoratu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
 • w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

***

POZOSTAŁE JEDNOSTKI MIEJSKIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 1. Od 17 do 31 marca 2020 r. odwołane są posiedzenia składu orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Osoby zainteresowane będą informowane na bieżąco o dalszych działaniach, w tym wyznaczeniu nowego terminu posiedzenia w późniejszym okresie.
 2. Pracownicy socjalni nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania, ale osoby, które są w szczególnie trudnej sytuacji finansowej, mogą zgłaszać swoje potrzeby telefonicznie lub emailem do pracowników socjalnych.
 3. Osoby, które ubiegają się o pomoc finansową, proszone są o podanie numeru konta bankowego, na które można przelać świadczenia, a w przypadku jego braku o założenie konta bezpośrednio w MOPS.
 4. Centrum Integracji Społecznej,  ul. Wapienna 17, zawieszona działalność.
 5. Klubu Integracji Społecznej zawieszony, ale cały czas można uzyskać wsparcie telefoniczne pod numerem tel. 571 332 366.

Zawieszona została również działalność:

 • placówek wsparcia dziennego,
 • Dziennego Domu Senior i Wigor, siedziba główna ul. Morcinka 1 i filii: nr 1 ul. Korczaka 9a, nr 2 ul. Jaworowa 4a
 • Środowiskowego Domu Samopomocy, siedziba główna ul. Morcinka 15, filia ul. Swobodna 59
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul. Św. Antoniego 107.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych:

 • Podjęto decyzję o zamknięciu w weekendy targowisk miejskich przy ul. Tysiąclecia i Ludowej.
 • Ograniczono dostęp do budynków administracji i dyrekcji.
 • Odwołane zostały przyjęcia w ramach skarg i wniosków.
 • Na stronie internetowej umieszczona zostanie informacja dla mieszkańców o utrudnieniach.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

Wstrzymano odwiedziny dzieci w podległych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Od 16 marca do odwołania obsługa klientów w MZGO odbywa się tylko zdalnie – telefonicznie, poprzez E-Puap, , mailowo. Bieżące informacje na stronie internetowej.
Tel. 32 264 46 23
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl

***

ZOBACZ, JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ZAUFANY

Źródło: UM Dąbrowa Górnicza