image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zapadła decyzja o rozwiązaniu metropolitalnej grupy zakupowej w jej obecnym kształcie. Ceny energii oferowane przez firmy, które brały udział w przetargu, okazały się zbyt wysokie. Trwają przygotowania do powołania nowej grupy zakupowej, która podejmie decyzję w sprawie ewentualnego przetargu na zakup energii jedynie na 2019 rok.

Podczas dzisiejszego spotkania reprezentanci podmiotów wchodzących w skład dotychczasowej grupy zakupowej podjęli decyzję o jej rozwiązaniu. Powodem są zbyt wysokie ceny energii.

Do przetargu przystąpiły trzy podmioty: Tauron Sprzedaż, Energa Obrót oraz ENEA. Najkorzystniejsza cenowo była oferta spółki Tauron Sprzedaż –  402 138 374, 54 zł. To o ponad 65 mln zł więcej niż na zakup energii planowała przeznaczyć grupa zakupowa. Stąd decyzja, aby nie rozstrzygać obecnego przetargu na lata 2019-2020.

Musimy się zastanowić czy nie lepiej przeprowadzić przetarg tylko na rok i zobaczyć, co się będzie działo dalej na rynku energii  – argumentował podczas spotkania przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Kazimierz Karolczak.

Zapadła decyzja o powołaniu do życia nowej grupy zakupowej. W najbliższym czasie miastom, gminom oraz spółkom zostaną przesłane deklaracje przystąpienia do nowego podmiotu.

Kwestia zorganizowania kolejnego przetargu uzależniona jest od deklaracji chęci i podpisania porozumienia uwzględniającego nowe warunki, czyli zakup energii jedynie na 2019 rok – mówi Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji.

Czas nie będzie sprzymierzeńcem nowej grupy zakupowej. Choć do końca roku pozostało go już niewiele, Zarząd GZM liczy na to, że  uda się rozstrzygnąć nowy przetarg w bezpiecznym terminie. Jak przyznaje Leszek Rojczyk, zewnętrzny doradca energetyczny Metropolii: Trend w zakresie cen energii jest nadal rosnący.

Z przeprowadzonej na zlecenie GZM analizy rynkowej wynika, że na wzrost cen energii miały wpływ cztery fundamentalne czynniki:

– wzrost kosztów wytwarzania energii;

– wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną;

– wzrost kosztów zakupów certyfikatów „zielonych”;

– ograniczenie zakresu konkurencji na rynku.

W najbliższym czasie zostaną rozesłane odpowiednie dokumenty do przedstawicieli dotychczasowej grupy zakupowej. Na podstawie deklaracji i porozumienia zostanie stworzona nowa grupa, która podejmie decyzję w sprawie ewentualnego przetargu za zakup energii na 2019 rok.