image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Rozpoczął się drugi etap modernizacji najstarszej w Polsce, krytej Pływalni Miejskiej, który obejmie m. in. remont elewacji budynku. Przypomnijmy, że na początku 2018 roku zakończono pierwszą część inwestycji, w ramach której uszczelniono nieckę basenową, wymieniono wentylację, ściany i filary hali basenowej wyłożono płytkami ceramicznymi oraz przeprowadzono renowację zabytkowego świetlika. Na nowo zaaranżowano też wnętrze szatni i wyposażono w nowoczesne szafki, jak również zamontowano nowe kabiny i przebieralnie – wartość realizacji tego zadania wyniosła 1 067 075 zł.

Tym razem przyszła kolej na remont elewacji wraz z wykonaniem iluminacji świetlnej, a także wymianę rynien, zniszczonych dachówek, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, modernizację instalacji c.o. wraz z kotłownią, przebudowę wejścia głównego i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację ogniw fotowoltaicznych oraz wymianę technologii wody basenowej. Prace modernizacyjne potrwają do lipca 2019 roku, a koszt inwestycji oszacowano na 3,6 mln zł. Rewitalizacja Pływalni Miejskiej dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020*.

Budowę zabytkowej Pływalni Miejskiej, zlokalizowanej przy ulicy Śniadeckiego 11 w Siemianowicach Śląskich, rozpoczęto w 1907 roku, zgodnie z planami autorstwa Emila Twrdego z Pszczelnika. W następnym roku pływalnia została oddana do użytku mieszkańców. W latach 70. XX w. basen przedłużono do 25 m długości. Na początku lat 90., w związku z transformacją gospodarczą, Huta Jedność będąca właścicielem pływalni nie była w stanie jej utrzymać i musiała ją zamknąć. Obiekt w 1995 roku został przejęty przez gminę Siemianowice Śląskie i uruchomiony po pierwszym remoncie, również w tym samym roku. W 1997 roku decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, pływalnię wpisano do rejestru zabytków ówczesnego województwa katowickiego. Pływalnia jest kolebką polskiego ratownictwa wodnego, a obecnie także siedzibą miejskiego oddziału WOPR.

Uwaga: Na czas prowadzenia prac remontowych Pływalnia Miejska jest nieczynna.

* Rewitalizacja Pływalni Miejskiej jest elementem większej całości obejmującej także przyległy Park Hutnik. Cały kompleks został objęty dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych przewidzianych w projekcie pn. „Poprawa infrastruktury zabytkowej Pływalni w Siemianowicach Śląskich wraz z tworzeniem atrakcyjnych przestrzeni miejskich dla rodzin z dziećmi – Park Hutnik” wynosi 6 600 210,00 zł, z czego 85% objęło dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło:www.siemianowice.pl