image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

W ramach systemu monitoringu jakości powietrza w Gminie Siewierz zamontowano 6 czujników do pomiaru zanieczyszczeń w powietrzu oraz tablicę LED, informującą mieszkańców o aktualnym stanie jakości powietrza na terenie poszczególnych miejscowości. Na tablicy zamontowanej na budynku remizy OSP na siewierskim Rynku wyświetlane są naprzemiennie dane dotyczące jakości powietrza z poszczególnych czujników.

Pomiary można również sprawdzać na stronie internetowej https://www.siewierz.pl/3/strona/139/

Umowę na realizację zadania pn.: „System monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Siewierz” podpisano w dniu 11 lutego 2019 r. z konsorcjum firm: Global Innovative Solutions, Katarzyna Burda-Świerz, ul. Grottgera 22A, 40-681 Katowice, Beskid Instruments, Marek Stopka, Cięcina, ul. św. Katarzyny 149, 34-350 Węgierska Górka. Koszt zakupu i montażu czujników i tablicy LED wyniósł 11.185,62 zł brutto, natomiast miesięczna opłata za świadczenie usługi monitoringu to 287,82 zł brutto.
     W ramach systemu zostało zamontowanych 6 czujników do pomiaru zanieczyszczeń w powietrzu oraz tablica LED, informująca społeczeństwo o  aktualnym stanie jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Siewierz w następujących lokalizacjach:

  • budynek remizy OSP Rynek w Siewierzu,
  • budynek plebanii Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu,
  • budynek remizy OSP w Wojkowicach Kościelnych,
  • budynek remizy OSP w Żelisławach,
  • budynek remizy OSP w Gołuchowicach,
  • budynek Szkoły Podstawowej w Brudzowicach.

    W miarę możliwości monitoring będzie rozbudowywany o dodatkowe czujniki i tablice LED. Wdrożenie systemu jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy chcą znać stan jakości powietrza w gminie. Sieć czujników ma mieć charakter wyłącznie edukacyjny, a uzyskane za ich pomocą dane nie będą podstawą do wprowadzania stanów alarmowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w gminie.

Czujniki mierzą podstawowe parametry związane z jakością powietrza – stężenie pyłów PM1, PM2,5, PM10 oraz wilgotność, temperaturę i ciśnienie atmosferyczne, czyli czynniki mogące wpływać na tworzenie się smogu. Mieszkańcy mogą także sprawdzać mapy z aktualnymi wynikami pomiarów w swojej okolicy za pośrednictwem strony internetowej https://beskidinstruments.com/mapa/ oraz aplikacji mobilnej „Monitoring Powietrza BI”.

Źródło:www.siewierz.pl