image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Centrum Usług Społecznych w Bobrownikach, mający swoją siedzibę w Amfiteatrze w Rogoźniku rozpoczął już swoje funkcjonowanie. Obecnie trwa rozruch i organizacja, które są niezbędne do realizacji działań i przedstawienia szerokiej oferty, skierowanej do Seniorów.

Gmina Bobrowniki w trosce o swoich mieszkańców podejmuje działania, które mają doprowadzić do wypracowania pragmatycznego modelu polityki społecznej, celem projektu jest zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu ok. 60 osobom. Gmina Bobrowniki jest gminą, gdzie odsetek seniorów jest bardzo duży. Około 30% ogółu ludności to osoby w wieku 60 + ( tj. ok. 3500). Wobec takiej sytuacji, istnieje ogromna potrzeba stworzenia Klubu Senior+.

Utworzenie takiego klubu to działanie systemowe w polityce senioralnej gminy. Inicjatywa przyczyni się do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów i promowania aktywnego starzenia się. Powstanie Klubu Seniora, zakłada rozwój i zwiększenie intensyfikacji działań na rzecz poprawy jakości życia seniorów. Planowane utworzenie Klubu ma zachęcić seniorów do własnego rozwoju, poprawić jakość życia, zwiększyć poczucie własnej wartości oraz przeciwstawiać się izolacji społecznej tej grupy wiekowej. Klub Seniora +, będzie miejscem spotkań osób starszych, którego celem jest m. in. wsparcie seniorów w zakresie aktywizacji społecznej, prozdrowotnej, edukacyjnej, rekreacyjnej oraz kulturalnej. W Klubie Seniora można się więc będzie spotkać np. z sąsiadem czy sąsiadką, znajomą, znajomym w podobnym wieku i wspólnie z nimi spędzić czas. Klub ma integrować i wspierać aktywność osób starszych, ma też motywować seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontariackich.

Projekt utworzenia Klubu Senior+ ma także na celu zwiększenie poczucia własnej wartości starszego pokolenia, przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tej grupy społecznej, a także promować wiek senioralny, jako wiek dojrzałej, satysfakcjonującej i rozwijającej intelektualnie aktywności społecznej. Wyremontowany budynek amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych w ramach którego przewidziana jest działalność Klubu Senior+, spełnia wszystkie wysokie standardy Programu Senior +. W ostatnich dniach złożyliśmy ofertę na wyposażenie dodatkowych 30 miejsc w ramach Rządowego Programu Senior +. Obecnie czekamy na pozytywną weryfikację Projektu „Bobrownicki nawigator Seniora”, która już niebawem powinna się rozstrzygnąć. Klub Senior+ w ramach Centrum Usług Społecznych jest naszym sztandarowym projektem, niemniej jednak CUS to także platforma działań i integracji społecznej wszystkich mieszkańców Gminy Bobrowniki, w tym dzieci i młodzieży.

Jednym z głównych celów działań CUS-u jest integracja międzypokoleniowa. Jest to bardzo ważny element kształcenia młodego pokolenia, zarówno w sferze wychowawczej jak i kulturalnej i etycznej. Innym, istotnym z punktu widzenia promocji zdrowia, celem, jest aktywność fizyczna i ruchowa. Chcemy rozwijać i dawać możliwość mieszkańcom gminy, aby jak najwięcej korzystali z tej formy aktywności. Ważnym działaniem jest także umożliwienie rozwijania zainteresowań. Właśnie CUS jest takim miejscem. Obecnie już działa i prowadzi swoje zajęcia Koło Fotograficzne, spotkania odbywają się w środy i soboty. Część zajęć odbywa się w plenerze. Powstają piękne fotografie wykonane przez uczestników- artystów. W soboty zajęcia ma też Mała Akademia Muzyki i Śpiewu Michała Malickiego. W CUS-ie odbyły się też kursy komputerowe dla podopiecznych OPS-u. Powoli nasz Amfiteatr zaczyna nabierać rozpędu. Zapraszamy chętnych do współpracy.