image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Dotacje na ok. 1,6 mln zł dla 5 inwestycji, dofinansowanie koncertu okazji 30. Rocznicy wolnych wyborów w Polsce oraz apel o uwzględnienie Metropolii  w ustawie o dofinansowaniu lokalnych połączeń autobusowych to jedne z punktów posiedzenia Zgromadzenia GZM, które odbyło się 17 maja.

W ramach Funduszu Solidarności Będzin otrzyma 369,2 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wymianę wiat przystankowych oraz termomodernizację budynku mieszkalnego.

Gminie Bojszowy przyznano ok. 900 tys. zł na dwie inwestycje – modernizację energetyczną budynku szkoły podstawowej w Międzyrzeczu oraz przebudowę układu komunikacyjnego i budowę parkingu.

Tychy wykorzystają ok. 338 tys. zł na budowę drogi łączącej ul. Grota-Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostu.

Przypomnijmy, że dotacje celowe przyznawane są na konkretne zadania inwestycyjne, które gminy zgłaszają za pośrednictwem liderów swoich podregionów: Katowic, Sosnowca, Bytomia, Gliwic i Tychów.

Łączna pula dotacji w tegorocznym Funduszu wynosi ok. 67 mln zł. 60 mln zł zostało zaplanowane w budżecie na ten rok, natomiast prawie 7 mln zł  zostanie wykorzystane przez gminy z  poprzedniej edycji funduszu. Podczas ostatniego, kwietniowego Zgromadzenia GZM, przyznano dotacje celowe dla 36 gmin na łączną kwotę ok. 51 mln zł.

Ponadto Zgromadzenie podjęło uchwałę o przyznaniu Zabrzu ok. 1,3 mln zł pomocy finansowej na organizację koncertu plenerowego z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Ma on się odbyć na początku czerwca.

– Koncert plenerowy upamiętniający to wydarzenie przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat znaczenia procesów demokratycznych. Widowisko obejmować będzie dwie sceny. Zaprezentowane zostaną na nich utwory i wydarzenia sprzed i po 1989 roku. Stanowić to będzie muzyczną i multimedialną podróż ilustrującą zmagania Polaków walczących o wolność i niepodległość (…). Planowane działania mają również ogromne znaczenie integracyjne dla społeczności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – czytamy w uzasadnieniu do podjętej uchwały.

Podczas obrad przyjęto także trzy apele do rządu w sprawach:

  • uwzględnienia związku metropolitalnego w Projekcie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  • utworzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
  • uwzględnienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz w projekcie Ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych ustaw

Zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii uchwaliło apel o uwzględnienie związku metropolitalnego w ustawie umożliwiającej uzyskanie dofinansowania na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych.

– Planowanie, koordynacja i rozwój transportu publicznego jest jednym z podstawowych zadań Metropolii, które zostało ujęte w jej Statucie. To także jeden z kluczowych obszarów działań Metropolii, której celem jest podnoszenie jakości życia jej mieszkańców, m.in. właśnie poprzez lepszy dostęp do usług transportu publicznego – czytamy w uchwale.

Zdaniem Zgromadzenia szansą na rozwój jest uchwalona 16 maja ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Pomija ona całkowicie związek metropolitalny, jako organizatora transportu mogącego ubiegać się o dofinansowanie. Gminy, które przekazały Metropolii realizację gminnych przewozów pasażerskich, zostają w tym momencie pozostawione bez żadnych szans na dofinansowanie.

W kolejnym apelu – o systemie gospodarki odpadami – Zgromadzenie GZM postuluje zawieszenie prac zmierzających do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rzecz przygotowania od podstaw kompleksowych regulacji dotyczących gospodarki odpadami.

– Uważamy, ze stać nas wypracowanie dobrych i przejrzystych przepisów, które odpowiedzą na wyzwania stojące przed polską gospodarką, czyli wdrożeniem rozwiązań niskoemisyjnych, zasobów i energooszczędnych – czytamy w stanowisku do Premiera RP.

Zaniepokojenie przedstawicieli gmin wywołało pominięcie związku metropolitalnego w województwie śląskim w projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych ustaw. Zdaniem Zgromadzenia, Metropolia GZM powinna obligatoryjnie uczestniczyć w przygotowaniu kontraktu programowego, kontraktów sektorowych, jak i być stroną porozumienia terytorialnego.

Podjęte uchwały