image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Od 13 do 17 maja Szkoła Podstawowa w Psarach była gospodarzem ostatniego spotkania partnerów dwuletniego projektu współpracy szkół. Uczestniczyło w nim 15 nauczycieli, w tym 4 dyrektorów i 22 uczniów z Węgier, Portugalii, Estonii, Rumunii oraz Włoch.

Nauczyciele i uczniowie przygotowali dla gości bardzo bogaty program obejmujący zarówno działania ujęte w harmonogramie projektu jak i dodatkowe atrakcje.

Uczestnicy projektu w pierwszym dniu swojego pobytu zostali przywitani przez dyrektora szkoły i oprowadzeniu po placówce oraz jej otoczeniu. Zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły, warunkami, wyposażeniem oraz informacjami dotyczącymi zmian w systemie polskiej edukacji. Po zajęciach integracyjnych udali się na warsztaty do Osikowej Doliny, gdzie w międzynarodowych zespołach uczestniczyli w zajęciach tradycyjnego artystycznego rękodzieła. Następnie pojechali do Ogrodzieńca na wspólny projektowy piknik.

Kolejny dzień rozpoczął się od „Dreams&Teams” – warsztatów w formie edukacyjnej zabawy, podczas której każda ze szkół uczyła zebranych zasad gier zespołowych, omawianych we wcześniejszej fazie projektu. Następnie grupa projektowa udała się na lekcję regionalną do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Miała również okazję poznać charakterystyczne dla Śląska miejsca, jakimi są Spodek i Nikoszowiec. W tym dniu nauczyciele spotkali się także z wójtem Tomaszem Sadłoniem.

Trzeci dzień uczestnicy rozpoczęli od Wieliczki. Wzięli udział w warsztatach „Zostań eksploratorem kopalnianych głębin, po których każdy otrzymał Akt Nadania tytułu Eksploratora Kopalnianych Głębin. Program wizyty został wybrany z myślą o przekazaniu uczestnikom informacji z zakresu geografii i historii Polski oraz rozwijaniu umiejętności społecznych, takich jak komunikacja interpersonalna, rywalizacja i współpraca w grupie. Popołudnie spędzili natomiast w Krakowie, gdzie przewodnikami byli psarscy uczniowie, którzy wcześniej przygotowali w języku angielskim podstawowe informacje o kolejnych zabytkach tego miasta.

Następny dzień to kolejne warsztaty, tym razem pt. „Podziemne skarby”, które odbyły się w Zabrzu, w zabytkowej kopalni Guido – Sztolnia Luiza. W formie zabawy o charakterze geocachingu, czyli poszukiwania skarbów, uczestnicy mogli poznać historię i geologię obiektów górniczych oraz zaznajomić się z dziejami uprzemysłowienia Górnego Śląska, z uwzględnieniem ogromnej roli górnictwa w rozwoju tego regionu.

Przyszedł również czas na koncert muzyki klasycznej w Wielkiej Sali Koncertowej NOSPR w Katowicach. Na prośbę gości psarska szkoła włączyła dodatkowo do programu wizytę edukacyjną w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Ostatnią częścią programu było pożegnanie. Wielokulturowe przyjęcie dla uczniów, rodziców i nauczycieli z przywiezionymi przez gości tradycyjnymi przekąskami i przygotowanymi przez naszych rodziców smakołykami. Zaprezentowano na nim zebrane filmy i slajdy o szkołach, krajach i projekcie. Wszyscy dzielili się swoimi wrażeniami i wspomnieniami z odbytych mobilności.

Wspomniany projekt przyniósł wszystkim uczestnikom nie tylko wiele korzyści, ale także radości. Kilkunastoosobowa grupa uczniów z Psar miała okazję wyjechać do krajów partnerskich i mieszkać w domach swoich zagranicznych kolegów, a później gościć ich w swoich domach. Był to czas realizacji ciekawych zadań ze sportu, muzyki, przyrody i tradycji, niezwykłych doświadczeń, zdobywania nowych umiejętności oraz szlifowania swoich kompetencji językowych. Co ważne zawiązały się nowe przyjaźnie, nie tylko pomiędzy uczniami czy nauczycielami, ale także niektórymi rodzinami.

Warto zaznaczyć, że rodzice psarskich uczestników projektu byli jego bardzo mocną stroną. Z wielkim zaangażowaniem zajmowali się powierzonymi im dziećmi ze szkół partnerskich, a każdą wolną chwilę od działań grupowych zapełniali wyjazdami do atrakcyjnych miejsc naszego regionu.

Zdobyte doświadczenia zaowocowały napisaniem nowego wniosku aplikacyjnego, który zyskał akceptację i grant. Dzięki temu już we wrześniu rozpocznie się projekt w podobnym składzie partnerskim. Tym razem koordynatorem będzie jednak inna szkoła węgierska, a szkołę portugalską zastąpi turecka.