image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Transport i przestrzeń, wolontariat, zatrudnienie i doradztwo, obywatelskość i decydowanie” – to główne obszary prac Metropolitalnego zespołu do spraw polityki senioralnej, który zainaugurował prace w poniedziałek, 20 maja. 

W jego skład weszli przedstawiciele rad seniorów, organizacji pozarządowych, samorządów i partnerów społeczno-gospodarczych z Metropolii działających na rzecz seniorów.  Zadaniem zespołu jest wypracowanie standardów działań miast i gmin GZM oraz koncepcji wdrożenia usług na rzecz seniorów.

– Nasza polityka senioralna musi się skupiać na aspekcie polepszania jakości życia, to ona powinna być punktem wyjścia dla dalszych działań zespołu. Najpierw musimy dokładnie sprecyzować czym ta jakość jest i co powinno się w niej zawierać, a następnie przełożyć teorię na praktyczne rozwiązania – powiedział na spotkaniu Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu GZM.

Zespół ds. polityki senioralnej jest organem opiniująco-doradczym i inicjatywnym, powołanym dla realizacji projektu „Dążenie do spójnej polityki społecznej wobec osób starszych – Metropolia przyjazna seniorom” ujętego w „Programie działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022“.

Praca w nim ma charakter społeczny. Podczas spotkania inauguracyjnego wybrano przewodniczącą zespołu, którą została Urszula Polubiec, pełniąca funkcję przewodniczącej Rady Seniorów w Tychach. Wybrano także jej zastępców: Jerzego Karpińskiego – przewodniczącego Rady Seniorów w Sosnowcu, a także Grzegorza Wojkowskiego – prezesa Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic.

Prace tego gremium prowadzone będą w czterech grupach tematycznych. Zadaniem każdej będzie przygotowanie propozycji wytycznych,  które będą dyskutowane na poziomie zespołu i poddane konsultacjom społecznym. Zespół ma również wypracować propozycje usług kierowanych do seniorów w Metropolii.  W swojej działalności będzie się on koncentrował na działaniach uzupełniających inicjatywy podejmowane na rzecz seniorów i promocji dobrych praktyk miast i parterów z obszaru GZM.