image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wspólnie z Zarządem Transportu Metropolitalnego rozpoczęły realizację projektu HARMONY

Nazwa „HARMONY” wyraża główną ideę projektu, którą jest harmonijne połączenie wszystkich środków transportu i możliwych do wdrożenia rozwiązań, w celu stworzenia modeli sprawnego, efektywnego i ekologicznego transportu, które znajdą zastosowanie w metropoliach i dużych organizmach miejskich.

Projekt „HARMONY” finansowany jest ze środków programu Horyzont 2020, który jest największym programem UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Projekt HARMONY będzie realizowany przy udziale inicjatywy CIVITAS  2020 tj. sieci miast dla miast, dążących do wprowadzenia czystszych, zrównoważonych i zintegrowanych rozwiązań transportowych. Dotychczas, w ramach CIVITAS 2020 przetestowano i wdrożono ponad 800 rozwiązań w zakresie transportu miejskiego, w 80 europejskich miastach.

Prace nad projektem rozpoczęły się 1 czerwca 2019 r. i potrwają do końca 2022 roku. W projekt zaangażowanych jest 21 parterów z 9 państw: Cypru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

W skład konsorcjum wchodzą zarówno ośrodki naukowe i badawcze, międzynarodowe koncerny, jak i obszary miejskie i metropolitalne. Efektem współpracy będzie przygotowanie modelowego pakietu rozwiązań w systemie transportu i planowania przestrzennego oraz rekomendacji związanych z wykorzystywaniem do celów transportowych dronów i pojazdów autonomicznych.

Koordynatorem projektu jest University College London. 

Więcej info: HARMONY