image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

8 lipca powiat tarnogórski rozpocznie realizacje czwartej edycji budżetu partycypacyjnego, w ramach której mieszkańcy będą mogli zarówno wybierać zadania, które zostaną zrealizowane w roku 2020, jak również sami mogą zostać ich autorami.

Kwota przeznaczona na przedsięwzięcia wynosi 400 000 zł. Przedstawione projekty muszą dotyczyć zadań powiatu i ich realizacja musi dotyczyć terenu powiatu tarnogórskiego. Podobnie, jak w ubiegłym roku, kwota przeznaczona na budżet obywatelski została podzielona na dwie części:

– 180 000 zł zostanie przeznaczone na realizację projektu w gminach z liczbą poniżej 10 tys. mieszkańców (Miasteczko Śląskie, Kalety, Ożarowice, Tworóg, Krupski Młyn).

– 220 000 zł zostanie przekazane na projekt w gminach z liczbą powyżej 10 tys. mieszkańców (Tarnowskie Góry, Radzionków, Świerklaniec, Zbrosławice).

Propozycję projektu może zgłosić:

  • każdy mieszkaniec powiatu tarnogórskiego, który ukończył lub ukończy w 2019 roku 18 lat,
  • organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu tarnogórskiego zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.,

Formularz zgłoszenia projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego jest dostępny na stronie internetowej Powiatu Tarnogórskiego (www.budzetpartycypacyjny.tarnogorski.pl/) oraz w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, pokój nr 1.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Administracji i Zarządzania Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu: 32 381 37 63.

Źródło: zbroslawice.pl