image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Wśród 87 placówek oświatowych, których projekty edukacyjne zwyciężyły w projekcie „Zielona Pracownia” znalazła się również mikołowska Szkoła Podstawowa nr 1. Podkreślić należy, że prezentację konkursową przygotowały wszystkie nasze szkoły.

W organizowanym już po raz piąty przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursie zwycięskie szkoły otrzymują dotacje na utworzenie ekopracowni dla swoich uczniów.

Nagrodzony projekt naszej podstawówki nosi nazwę „Przez las do wiedzy”. Ma być to miejsce przyjazne uczniom, w którym zdobywanie wiedzy przyrodniczej odbywać się będzie przez odkrywanie, badanie i samodzielne poznawanie świata. Pracownia ma też inspirować i motywować do działań na rzecz ochrony środowiska –  tłumaczy Iwona Spychała Długosz, zastępca burmistrza Mikołowa.

Funkcjonalność, innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych to główne kryteria jakie brał pod uwagę WFOŚ przy wyłanianiu zwycięskich projektów.  

Uroczyste rozstrzygnięcie piątej edycji konkursu miało miejsce w Muzeum Śląskim.

Obecny na nim marszałek województwa śląskiego, Jacek Chełstowski podkreślał znaczenie jakie ma otwieranie tego typu nowoczesnych pracowni w szkołach naszego województwa. 

Podstawą skutecznego nauczania młodzieży jest stworzenie dobrego i ciekawego programu dydaktycznego. Konieczna jest również atrakcyjna metoda dotarcia z tą wiedzą do współczesnego, młodego człowieka. Na obydwie te potrzeby odpowiada konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki niemu w wielu szkołach w naszym regionie przybędzie nowoczesnych sal lekcyjnych, które umożliwią naukę na najwyższym poziomie – powiedział marszałek Chełstowski.

Mikołowski projekt „Przez las do wiedzy” otrzymał maksymalne 80-procentowe dofinansowanie (niemal 30 tysięcy złotych). Ekopracownia w SP1 będzie służyć uczniom w nowym roku szkolnym.

Źródło: UM Mikołów