image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

8 mln zł kosztują remonty związane z termomodrenizacją 6 szkół. Prace obejmują m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia dachów. Dofinansuje je Unia Europejska z Obszaru strategicznej Interwencji. 

Remonty trwają w: Szkole Podstawowej nr 4 (1,1 mln zł), Szkole Podstawowej nr 5 (1,4 mln zł), Zespole Szkół Administracyjno-Ekonmicznych i Ogólnokształcących (1,5 mln z ł), Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (0,5 mln zł) Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych (1,8 mln zł), Zespole Szkół Specjalnych nr 3 (1,6 mln zł). Mają zakończyć się do końca października. 

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie: 4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI.

Źródło:www.bytom.pl.