image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego, usprawnienie administracji, a co za tym idzie zmniejszenie jej kosztów, a także oszczędności związane z racjonalizacją kosztów obsługi prawnej, finansowej i zarządzania nieruchomościami. To tylko niektóre korzyści wynikające z  połączenia Zakładu Budynków Miejskich i Towarzystwa Budownictwa Społecznego w jedną spółkę.

Decyzję o połączeniu obydwu spółek bytomscy radni podjęli jednomyślnie 24 maja 2019 roku. Według założeń uchwały połączenie ZBM-u i TBS-u, których zadania są zbliżone, a niektóre obszary działalności wręcz się pokrywają, ma nie tylko obniżyć koszty działalności nowej spółki, ale przede wszystkim zwiększyć jej przychody. Optymalizacji ulegną koszty związane z obsługą prawną, finansową, administracyjną i zarządzaniem nieruchomościami, jak również możliwe będzie rozpoczęcie długo oczekiwanych przez bytomian inwestycji mieszkaniowych. W planach nowa spółka ma między innymi  budowę dwóch bloków mieszkalnych przy ul. Nowej /44 mieszkania/, a także opracowanie dokumentacji budowlanej kolejnych trzech bloków przy ul. Łużyckiej /76 mieszkań/.

Najważniejszą jednak informacją dla mieszkańców naszego miasta jest fakt, że mimo połączenia obydwu spółek, nie zajdą żadne zmiany dla wspólnot mieszkaniowych obsługiwanych przez Zakład Budynków Miejskich. Siedziba nowej spółki będzie wciąż na ul. Kolejowej 2a, a lokalizacje dotychczasowych administracji w Stroszku /ul. Tetmajera 1/, Szombierkach /ul. Orzegowska 68/, Rozbarku-Łagiewnikach /ul. Głowackiego 2/, Miechowicach /ul. Stolarzowicka 12/ oraz w Śródmieściu /ul. Kolejowa 2a/ pozostaną bez zmian i będą jak dotąd świadczyć usługi na rzecz wspólnot mieszkaniowych, których ZBM Sp. z o.o. obsługuje około 1 000, dzięki czemu stawia to spółkę wśród większych zarządców w naszym kraju. Warto również podkreślić, że działające codziennie przez całą dobę /także w niedziele i święta/ Pogotowie Awaryjne nadal będzie zajmować się usuwaniem zgłoszonych przez mieszkańców wspólnot usterek.

Dodajmy, że reorganizacji nie muszą obawiać się także pracownicy. Pracowników TBS czeka jedynie zmiana miejsca pracy. Dotąd urzędowali przy Rynku 21, a po zakończeniu procesu połączenia spółek zajmą wolne pomieszczenia w siedzibie Zakładu Budynków Miejskich, dzięki czemu optymalnie wykorzystany zostanie budynek przy ul. Kolejowej 2a, gdzie mieści się siedziba Zakładu Budynków Miejskich. To zaś przełoży się na oszczędności związane z opłatami eksploatacyjnymi oraz mediami, jakie są ponoszone obecnie w budynku przy Rynku 21.

Tym samym dzięki połączeniu obydwu spółek nie tylko zmniejszą się koszty administracyjne i eksploatacyjne, ale powstałe wskutek tego oszczędności będzie można przeznaczyć na budownictwo mieszkaniowe i rozpoczęcie nowych inwestycji. Co ważne powstanie jednej spółki wpłynie na optymalne i nowoczesne zarządzeniem zasobem mieszkaniowym, zarówno będącym w posiadaniu wspólnot mieszkaniowych, jak również należącym do spółki. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, odpowiedzi udzielą kierownicy poszczególnych administracji pod nr telefonów:

1. Administracja nr 1 (Bytom Stroszek) – Aleksander Lukoszek – 32 39 55 474;

2. Administracja nr 2 (Bytom Szombierki, Łagiewniki, Miechowice) – Krystian Perguł – 32 39 55 495;

3. Administracja nr 3 (Bytom Centrum I) – Urszula Michalska  – 32 39 55 518;

4. Administracja n 4 (Bytom Centrum II) –  Urszula  Michalska  – 32 39 55 518.

Źródło:www.bytom.pl.