image_pdfimage_print
image_pdfimage_print

Tegoroczne wakacje dla nauczycieli ze szkół w Psarach i Dąbiu były bardzo intensywne. Dzięki udziałowi w projektach Erasmus+ brali udział w zagranicznych kursach i szkoleniach, na których doskonalili swoje kwalifikacje zawodowe.

Realizacja projektów, które są finansowane z Unii Europejskiej, ma na celu poprawę jakości pracy placówek oświatowych, poprzez udział nauczycieli w mobilnościach zagranicznych. Podczas różnych kursów i szkoleń pracownicy poznają nowoczesne i innowacyjne metody nauczania oraz zarządzania placówkami oświatowymi.

Szkoła otwarta na zmiany” w Psarach

Przed Szkołą Podstawową w Psarach duże wyzwanie. Po prawie dwudziestu latach kształcenia gimnazjalistów należy dostosować metody, techniki i narzędzia nauczania do młodszych uczniów, uwzględniając jednocześnie zmieniające się możliwości oraz postęp w technologii ICT. Ogromną szansą jest udział w projekcie „Szkoła otwarta na zmiany”, w ramach którego w zagranicznych mobilnościach wzięło udział czternastu nauczycieli.

Pracownicy psarskiej szkoły ukończyli szkolenia poprawiające kompetencje językowe Intensive General English, szkolenia metodyczne, pozwalające zrozumieć i opanować specyfikę nauczania młodszych dzieci, kurs Teaching Critical Thinking in the Classroom, który umożliwi uczniowi rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia, szkolenia typu Bi-component, pozwalające udoskonalić nauczycielom swoje kompetencje językowe i wdrożyć innowacyjne metody nauczania w szkolnej praktyce, szkolenie Language and Learning to Learn, które m.in. w sposób praktyczny poprawi pewność nauczycieli w prowadzeniu lekcji z młodszymi dziećmi, szkolenie Project Based Learning, które możliwi efektywne wprowadzenie do praktyki szkolnej pracy metodą projektu na wszystkich zajęciach i częściowe odejście od podręczników oraz CLIL, dzięki któremu nauczyciel plastyki zyskał nowe umiejętności i narzędzia pozwalające lepiej i wszechstronniej prowadzić zajęcia tą metodą.

Nauczyciele szkolili się w Alpha School of English na Malcie, Europass Academy we Florencji, Richard Language College oraz Shadows Professional Development w Bournemouth, OISC w Oksfordzie oraz w Kleopatra Sofia Andrioti w Korfu. Przed nimi jeszcze job-shadowing w hiszpańskiej szkole, pracującej w oparciu o PBL.

Nadchodzący rok szkolny będzie czasem wdrażania nabytych podczas mobilności doświadczeń i umiejętności. Pracownicy psarskiej szkoły planują szereg konferencji, szkoleń i lekcji otwartych. Będą realizować projekty międzyklasowe, międzyszkolne i międzynarodowe oraz propagować nowoczesne sposoby nauczania i podejścia pedagogicznego.

Realizacja projektu „Szkoła wiejska w Europie” w Dąbiu

W Szkole Podstawowej w Dąbiu realizowano projekt „Szkoła wiejska w Europie”. Dzięki niemu w zagranicznych szkoleniach wzięło udział dziewięciu nauczycieli.

Pracownicy placówki ukończyli intensywne kursy z języka angielskiego, szkolenia CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), szkolenia metodyczne z poznawania innowacyjnych metod i technik nauczania, warsztaty na temat kreatywnego wykorzystania ICT w praktyce, Teaching Through Coding, Roboticc and Tablets z prowadzenia zajęć z robotyki oraz szkolenie Creativity in the Classroom.

Mobilności odbyły się w Lake School of English i Oxford International Study Centre w Oksfordzie, Alpha School of English i Smart Solutions na Malcie oraz Bell English w Cambridge.

Nauczyciele dzięki wyjazdom podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, wymienili się doświadczeniami zawodowymi z nauczycielami z różnych krajów Unii Europejskiej, a także przeanalizowali europejski system edukacyjny. W zbliżającym się roku szkolnym zamierzają wdrożyć dobre praktyki do systemu nauczania w szkole w Dąbiu oraz podzielić się zdobytą wiedzą ze wszystkimi chętnymi, podczas konferencji i lekcji otwartych.

Dzięki podnoszeniu zawodowych kwalifikacji nauczycieli, wprowadzeniu innowacyjnych metod nauczania (CLIL, PBL) oraz wzbogaceniu oferty zajęć o nowoczesną technologię ICT podniesie się jakość pracy szkół w Psarach i Dąbiu. Skorzystają na tym uczniowie, ponieważ projekty zapewnią im umiejętności niezbędne do przejęcia ich własnego procesu uczenia się i korzystania z niego najlepiej jak potrafią, będą wspierały ich krytyczne myślenie oraz rozwój wszystkich kluczowych kompetencji. Popularyzacja mobilności edukacyjnej wśród nich podkreśli korzyści płynące z nauki języków obcych – otwarte granice dotyczące edukacji, możliwość zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej czy współpracy międzynarodowej. W rezultacie realizacja Strategi Rozwoju Edukacji w gminie Psary powiększy grupę szkół o standardzie europejskim.

9 nauczycieli wzięło udział w zagranicznych szkoleniach
Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu w Oxfordzie