image_pdfimage_print
image_pdfimage_print


Ponad 19 tysięcy uczniów rozpoczęło naukę w rudzkich szkołach. Dla ponad 1380 z nich będzie to wyjątkowy dzień, bo progi szkoły przekroczą po raz pierwszy. Uczniowie zdobywać będą wiedzę pod okiem ponad 2400 nauczycieli i wychowawców. W niektórych rudzkich szkołach pojawi się nowy przedmiot – wiedza o regionie.

– Życzę wszystkim uczniom samych sukcesów w nauce, radości ze zdobywania wiedzy i uczestnictwa w życiu szkolnym – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Pedagogom życzę, aby ten rok szkolny był spokojny, by potrafili odkrywać i rozwijać zainteresowania uczniów, bo w każdym dziecku drzemią ukryte talenty – dodaje.

Od września w tych rudzkich szkołach, gdzie nauczyciele mają kwalifikacje w zakresie edukacji regionalnej, będą prowadzone zajęcia z wiedzy o regionie. Będą to dodatkowe zajęcia edukacyjne, za które uczniowie otrzymają oceny wpisane na świadectwo. Lekcje zaplanowano w klasie III i VI w 11 szkołach podstawowych oraz w klasie I w II i III Liceum Ogólnokształcącym.

– Cieszę się, że w naszym mieście mamy tak wielu nauczycieli regionalistów, którzy chcą przekazywać uczniom wiedzę o regionie. Dzięki ich zaangażowaniu możemy poszerzyć naszą ofertę edukacyjną o tak ważny dla nas przedmiot – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Przypomnę, że program edukacji regionalnej w szkołach i instytucjach kultury naszego miasta realizowany jest już od ładnych paru lat. To właśnie w Rudzie Śląskiej powstała w 2011 roku pierwsza w regionie klasa regionalna – dodaje.

Jak co roku wakacje były czasem intensywnych prac remontowych w obiektach oświatowych. Były one prowadzone w 32 szkołach, 15 przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Polegały głównie na bieżących remontach, czyli m.in.: malowaniu sal dydaktycznych, szatni, korytarzy, wymianie podłóg, wymianie oświetlenia, remontach sanitariatów, remontach kotłowni, ogrodzenia, kanalizacji i centralnego ogrzewania. W kilku placówkach usunięto zalania powstałe w wyniku długotrwałych opadów deszczu.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przystosowywane są pomieszczenia szkolne do realizacji projektu „Zielona pracownia”. Ponadto Miejskie Przedszkole nr 37 już niebawem wzbogaci się o ścieżkę sensoryczną oraz nowy plac zabaw. Miasto sukcesywnie inwestuje również w rozwój bazy sportowej szkół. W lipcu zakończyła się budowa kompleksów boisk w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych, tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Uczniowie będą mogli korzystać z nowoczesnych boisk do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej, rzutni do rzutu kulą i bieżni.

Podobnie jak w roku ubiegłym podręczniki finansowane z budżetu państwa otrzymają wszyscy uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych. – Szkoły zapewnią także opiekę w świetlicy szkolnej dzieciom, które ze względu na pracę zawodową rodziców muszą przebywać dłużej w placówce – mówi Anna Krzysteczko, wiceprezydent ds. oświaty. – W placówkach jest również możliwość wykupienia posiłków – dodaje.

Dzieci i młodzież będzie uczyć ponad 2400 nauczycieli. Ponad 60% z nich to nauczyciele dyplomowani, czyli z najwyższym tytułem osiąganym na ścieżce awansu zawodowego. W rudzkich szkołach naukę rozpocznie 19 tysięcy uczniów. Z kolei wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie ponad 4500 dzieci.

W Rudzie Śląskiej funkcjonuje 29 ośmioletnich szkół podstawowych /w tym 3 specjalne/, 5 liceów ogólnokształcących, 6 techników oraz 7 szkół branżowych I stopnia. Najmłodsi uczęszczają do 29 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 5 szkołach podstawowych.